Ing. Igor Čečko

Igor Čečko

Funkcia: generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Finanzpartner, a. s.

Ing. Igor Čečko je absolvent Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. V oblasti finančných služieb sa pohybuje viac ako dve desaťročia.

Ešte počas vysokoškolského štúdia zastával od roku 1999 pozíciu obchodníka v spoločnosti Salve Finance.

Po získaní diplomu z katedry financií, bankovníctva a investovania pôsobil v Salve Finance i naďalej, pričom sa vypracoval na vyššie manažérske pozície. V rokoch 2007 a 2008 pôsobil ako riaditeľ pobočky OTP banky.

V roku 2008 bol jedným zo zakladateľov spoločnosti Finanzpartner, kde v súčasnosti pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa a podpredsedu predstavenstva.

Súvisiace články