SLASPO: Odklad platenia poistného nie je riešenie


			SLASPO: Odklad platenia poistného nie je riešenie

Ako reprezentant poisťovní na Slovensku citlivo vnímame a chápeme nepriaznivú situáciu  klientov v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19.

Poisťovne ju tiež pociťujú v plnom rozsahu tak, ako všetci obyvatelia, inštitúcie aj podniky. Aj
poisťovne fungujú s obmedzeným počtom zamestnancov, z ktorých väčšina musí pracovať z domu.

Napriek tomu plnia všetky svoje záväzky z poistných zmlúv a v rámci svojich možností robia všetko
preto, aby klientom uplatňovanie ich nárokov zjednodušili a pomohli im v núdzi.

Výplaty poistných plnení poskytujú tak, ako doteraz a súčasná situácia dokonca spôsobila to, že vo
väčšom rozsahu, ako obvykle. Živelné pohromy, havárie, úrazy, aj kriminalita, sa totiž odohrávajú bez
ohľadu na pandémiu.

Poisťovne musia vyvíjať enormné úsilie, aby v tejto situácii dokázali plniť svoju funkciu bez toho,
aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje,
a tými je práve poistné.

Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť – straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva.

V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny (plošný) odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov.

Naviac – súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné,
zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany.

V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať zničujúci dopad na jeho ekonomickú situáciu, a to iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom.

Dôsledky napr. havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom
plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia
živiteľa rodiny, bývajú často fatálne.

V čase neistoty je preto poistenie jednou z mála istôt, keďže pri katastrofách dokáže zmierniť
aspoň ich finančné následky.

Eva Jacková, manažérka pre komunikáciu, SLASPO 

Zdroj: SLASPO

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

HOW I GOT MY LOAN

Linda Mark,  14. 5. 2020

AKO ZÍSKAJEM MÔJ ÚVER Z TEJTO VEĽKEJ SPOLOČNOSTI

Ahoj milí ľudia, som Linda McDonald, momentálne žijúca v Austine v Texase, USA. Momentálne som vdovou s tromi deťmi a uviazol som vo finančnej situácii v apríli 2018 a musel som refinancovať a platiť svoje účty. Snažil som sa hľadať pôžičky od rôznych úverových spoločností, súkromných aj korporátnych, ale nikdy s úspechom, a väčšina bánk odmietla môj úver, nie sú úplne koristné voči tým kapucám, ktoré ich nazývajú poskytovateľmi pôžičiek bez peňazí, že sú všetci podvodní, všetko, čo chcú, je vaša peniaze a dobre od nich nepočujete, urobili mi to dvakrát predtým, ako som sa stretol s pánom Davidom Wilsonom. Najzaujímavejšou časťou je, že moja pôžička sa na mňa previedla do 74 hodín, takže vám odporučím kontaktovať pána Davida, ak máte záujem o pôžičku a ste si istí, že mu môžete splácať načas, môžete ho kontaktovať e-mailom ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com)

pôžičku

Susan Benson,  13. 5. 2020

Dobrý deň, čelíte predčasným finančným výzvam?
Som Susan Benson Som požičiavateľ a tiež finančný konzultant.

Vzhľadom na ekonomickú stagnáciu, ktorou svet prechádza v dôsledku objavujúceho sa vírusu Corona, s prítomnosťou prebytku hotovosti v našej inštitúcii, Naším cieľom je zrýchliť peňažný obeh financovaním klientov v Európe aj mimo nej pôžičkou.

Potrebujete naliehavú pôžičku na začatie podnikania, kúpu domu alebo auta? Potrebujete pôžičku z iných osobných dôvodov? Ak to čítate a viete, že potrebujete finančnú podporu, chcem, aby ste sa obrátili na moju firmu. Poskytujeme všetky druhy úverových služieb, zabezpečených aj nezabezpečených úverov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com alebo napíšte mi správu priamo na WhatsApp cez: +447903159998 a okamžite dostanete odpoveď.

Sme komplexná spoločnosť poskytujúca finančné služby a sme odhodlaní pomôcť vám zlepšiť vaše dlhodobé a krátkodobé finančné ciele.

kopl

polikmn,  1. 5. 2020

Ďakujeme spoločnosti jose luis úver spoločnosti za vytvorenie finančnej platformy na pomoc ľuďom. Som požehnaný ako dobrodinec. Po prečítaní finančných odporúčaní pre túto spoločnosť som požiadal o 40 000 EUR. Tento proces bol rýchly. Táto spoločnosť vám neúčtuje zbytočné poplatky. Sú skutočne dôveryhodní a rozumejú potrebám ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nabádam ľudí, aby kontaktovali túto spoločnosť a spolupracovali s ňou. Máte 100% šancu získať peniaze a ich miera je iba 2%. tí ľudia, ktorí požiadajú o napísanie tejto spoločnosti e-mail, sú (joseluisloans@gmail.com)

kopl

apolkmnb polkmn,  1. 5. 2020

Ďakujeme spoločnosti jose luis úver spoločnosti za vytvorenie finančnej platformy na pomoc ľuďom. Som požehnaný ako dobrodinec. Po prečítaní finančných odporúčaní pre túto spoločnosť som požiadal o 40 000 EUR. Tento proces bol rýchly. Táto spoločnosť vám neúčtuje zbytočné poplatky. Sú skutočne dôveryhodní a rozumejú potrebám ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nabádam ľudí, aby kontaktovali túto spoločnosť a spolupracovali s ňou. Máte 100% šancu získať peniaze a ich miera je iba 2%. tí ľudia, ktorí požiadajú o napísanie tejto spoločnosti e-mail, sú (joseluisloans@gmail.com)

Súvisiace články