Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur


			Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur

Sociálna poisťovňa oznamuje, že hodnota bodu pre rok 2021 stanovená pre určenie sumy úrazových dávok je 22,66 eur. V predchádzajúcom roku 2020 predstavovala sumu 21,84 eur, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,82 eur.

Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR zistená Štatistickým úradom SR za rok 2020 je 1 133 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že uvedená hodnota bodu sa použije len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2020, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články