Sociálna poisťovňa si elektronicky vymieňa informácie o pracovných úrazoch v rámci EÚ


			Sociálna poisťovňa si elektronicky vymieňa informácie o pracovných úrazoch v rámci EÚ

Sociálna poisťovňa v januári 2021 spustila elektronickú výmenu informácií pre oblasť pracovných úrazov a chorôb z povolania v rámci EÚ. 

Táto výmena funguje od 4. januára 2021. Ide o projekt s názvom Implementácia elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení na Slovensku, ktorý je súčasťou širšieho európskeho projektu.

Sociálna poisťovňa dokončila projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) spolufinancovaný Európskou úniou 30. 11. 2020 a počas roka 2021 bude po oblasti pracovných úrazov a chorôb z povolania pokračovať v rozširovaní o ďalšie oblasti sociálneho zabezpečenia. Medzinárodnú elektronickú komunikáciu budú spoločne využívať nielen krajiny EÚ, ale aj Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

Z tejto elektronickej spolupráce bude profitovať najmä občan, ktorý bude napríklad o sociálnu dávku žiadať len raz a v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ. Znamená to pre neho nielen rýchlejšie riešenie svojej životnej situácie, ale aj úsporu času a nákladov.

Tie ušetrí aj Sociálna poisťovňa a ďalšie inštitúcie sociálneho zabezpečenia v členských krajinách EÚ, a to najmä na poštovnom, v objeme práce a pri rýchlejšom zúčtovaní vzájomných pohľadávok. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články