Kto má nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021


			Kto má nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021

V súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. januára do 18. januára 2021, nárok na pandemické ošetrovné budú mať tí, ktorí splnia potrebné podmienky. 

Nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

  • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
  • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
  • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

Mohlo by vás zaujímať: Pandemické ošetrovné a prázdniny: Kedy majú nárok na OČR rodičia škôlkarov a školákov


V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom januára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

  • Čestné vyhlásenie bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu
  • Čestné vyhlásenie s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom

V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, ktorú nájdete tu:

  • Žiadosť o ošetrovné bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu
  • Žiadosť o ošetrovné s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom

Až koncom januára 2021 zašlite aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články