KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - VIG

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. - VIG

IČO: 315 955 45

Sídlo: Štefánikova 17
SK - 811 05 Bratislava

Web: http://www.kpas.sk/


KOMUNÁLNA poisťovňa je súčasťou silného a najmä stabilného medzinárodného koncernu Vienna Insurance Group, ktorý patrí medzi najväčšie nadnárodné poisťovacie spoločnosti v Európe, čo je silný argument pri predaji poistných produktov.

 

Svoje služby poskytuje prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete rozdelenej na 7 riaditeľstiev a 67 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. Zamestnáva viac ako 400 interných zamestnancov a spolupracuje s viac ako 800 sprostredkovateľmi poistenia.

 

Jej zaistný program je založený na kombinácii zaistných zmlúv s externými zaisťovateľmi a zaistných zmlúv v rámci internej spolupráce s VIG Re zaisťovňou. Taktiež spolupracuje s renomovanými európskymi zaisťovňami s vysokým ratingom, ako sú SCOR Paris, MÜNICH Re, SWISS Re, Hannover Re a podobne, ktorých finančná sila a rating dáva dostatočnú garanciu plnenia si záväzkov.

Súvisiace články