Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 50 013 602

Sídlo: Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Bratislava office:  Digital park II., Einsteinova 23

Telefón: +421 55 6826 111

Web: https://colonnade.sk/kontakty/


Colonnade Insurance S.A. na Slovensku

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.

Prečo si vybrať nás?

 • Naše produkty a služby boli niekoľkonásobne ocenené najvyšším možným hodnotením SIBAF® Award.
 • Sme držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best.
 • Dosahujeme hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 24 miliónov eur (+30 %).
 • Poisťujeme viac ako 55 000 klientov a ročne vybavíme 4 500 poistných udalostí.
 • Špecializujeme sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie a poistenie motorových vozidiel.
 • Máme širokú ponuku produktov pre individuálnych klientov aj pre podnikateľov.
 • Máme vlastnú likvidáciu poistných udalostí s individuálnym prístupom.
 • Zamestnávame viac ako 90 odborníkov.

Prečo si vybrať naše produkty?

 • Sme lídri v poistení EuroGAP a v poistení zodpovednosti manažmentu D&O.
 • Ako prví sme priniesli na trh poistenie D&O pre fyzické osoby.
 • Poistenie terorizmu pre každého.
 • Ako prví sme priniesli na trh poistenie ochrany osobných údajov (GDPR).
 • V portfóliu máme aj poistenie počítačovej kriminality (Cyber).
 • Ponúkame bezplatné poradenstvo v oblasti rizikového manažmentu.
 • Máme najvýhodnejšie úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom. 

Súvisiace články