Vplyvy pandémie sa premietnu do poistných odvetví rozdielne 


			Vplyvy pandémie sa premietnu do poistných odvetví rozdielne 

Rozširovanie koronakrízy zamestnáva poisťovacie koncerny v stále vyššej miere. Nejde len o tie životné poisťovne, ktoré môžu byť priamo zasiahnuté dopadmi pandémie.

Škodová bilancia poisťovateľov by mohla byť zaťažená napríklad aj v dôsledku odvolania alebo odloženia veľkých športových podujatí. 

Poisťovne ponúkajúce životné poistenie dúfajú, že úmrtnosť na základe COVIS-19 by sa mohla obmedziť hlavne na staršie osoby, ktoré už nie sú poistené. Poisťovatelia prevádzkujúci dôchodkové poistenie a penzijné pokladnice by dokonca mohli podľa článku uverejneného na nemeckom portáli Versicherungswirtschaftheute z vyššej miery úmrtnosti profitovať. 

Pokiaľ ide o vzniknuté škody v rámci poistenia pre prípad prerušenia prevádzky, tak epidémie sú z poistenia obvykle vylúčené. V oblasti autopoistenia vyzerá situácia tak, že vzhľadom k relatívne malej premávke by mohli byť vykázané minimálne škody. 

V jednej oblasti, v ktorej sa prevádzkuje poisťovacia činnosť v podstate na hranici poistiteľnosti, sa musia poisťovatelia a zaisťovatelia obávať možného kumulovania škôd. Podľa hrubého odhadu by mohol posun alebo stornovania futbalových turnajov UEFA a olympijských letných hier v Tokiu stáť cca 5 mld. USD. O túto sumu by mohli prísť najviac exponované televízne spoločnosti a usporiadatelia. 

Podobné dôsledky by mohla mať aktuálne koronakríza na filmové projekty a z iných športových odvetví prichádza do úvahy predovšetkým basketbal. Najnovším príkladom je odvolanie majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa mali konať v máji 2020 vo Švajčiarsku. Škody by sa mohli koncentrovane obmedziť na pomerne malý počet účastníkov trhu. Nie je vylúčený právny spor s poistencami, pokiaľ ide o dosah či pôsobnosť doložiek o výlukách alebo ohľadne toho, kedy daná udalosť nastala. 

Termín konania letných olympijských hier v Tokiu aj rad ďalších športových akcií bol už presunutý. Keby však boli tieto olympijské hry zrušené, tak by bolo nutné počítať s poistným a zaistením plnenia. Zaisťovňa Munich Re sa však len vyjadrila v tom zmysle, že je členom konzorcia, ktoré hry poistilo vo výške stoviek miliónov.

Zaisťovňa Swiss Re potvrdila, že v prípade úplného zrušenia olympijských hier by musela uhradiť 250 mil. eur. Zaisťovňa Hannover na základe príslušnej analýzy Re odhadla, že z titulu výpadku akcií by mohli ísť na jej ťarchu škody v desiatkach miliónov eur.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Potrebujete pôžičku?

Camilla Karlsen,  27. 6. 2020

AHOJ; Potrebujete pôžičku?
Poskytujeme všetky typy úverových služieb: osobný úver, podnikateľský úver, hypotekárny úver, pôžičku na auto, pôžičku na konsolidáciu dlhov, pôžičku na splatenie vašich účtov a mnoho ďalších.

Potrebujete pôžičku na financovanie vášho projektu?
Môžeme vás podporiť pôžičkou na realizáciu vašich projektov, ako sú: výstavba vašich domov, kancelárií, fariem a tiež financovanie vašich cestovných projektov, vašej spoločnosti alebo projektu, na ktorý potrebujete externé financovanie.

Potrebujete investičný fond?
Môžeme investovať do vašich veľkých projektov. Toto je vyhradené pre spoločnosti hľadajúce investorov na financovanie svojich výskumných projektov, projektov nehnuteľností, prevzatí a iných obchodných potrieb.

Viac informácií o ponuke pôžičiek nájdete tu:
Meno: Camilla Karlsen (referentka úverového strediska)
Kontaktná pošta: novaglobalfinances@gmail.com
WhatsApp / Telegram contact: +33751156474

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN

Loan Lender,  21. 6. 2020

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN?
Guaranteed Instant cash offer here Online apply now
Quick financial cash offer
Do you need Finance? Are you looking for Finance?
Are you looking for finance to enlarge your business?
We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bill Then  send us an email now for more information Contact Us Via.email: indiabullsfinance@post.cz or Whats-app us on: +447440072239
Mr Usman

Potrebujete pôžičku?

Camilla Karlsen,  17. 6. 2020

AHOJ; Potrebujete pôžičku?
Poskytujeme všetky typy úverových služieb: osobný úver, podnikateľský úver, hypotekárny úver, pôžičku na auto, pôžičku na konsolidáciu dlhov, pôžičku na splatenie vašich účtov a mnoho ďalších.

Potrebujete pôžičku na financovanie vášho projektu?
Môžeme vás podporiť pôžičkou na realizáciu vašich projektov, ako sú: výstavba vašich domov, kancelárií, fariem a tiež financovanie vašich cestovných projektov, vašej spoločnosti alebo projektu, na ktorý potrebujete externé financovanie.

Potrebujete investičný fond?
Môžeme investovať do vašich veľkých projektov. Toto je vyhradené pre spoločnosti hľadajúce investorov na financovanie svojich výskumných projektov, projektov nehnuteľností, prevzatí a iných obchodných potrieb.

VYBERTE SI NAJLEPŠIE ÚVEROVÉ MOŽNOSTI TERAZ !!!
Pre viac informácií o našich službách nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: novaglobalfinances@gmail.com

RSS

Súvisiace články