Poisťovne veria asistenčným systémom v aute. Aktuári telematike


			Poisťovne veria asistenčným systémom v aute. Aktuári telematike
10.1.2022 Zahraničie

Nemeckí poisťovatelia predpokladajú, že v nadchádzajúcich rokoch dôjde k podstatnému úbytku nehôd na cestách. 

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) počíta s redukciou kolízií vďaka asistenčným systémom v autách do roku 2040 v porovnaní s 2019 o 20 – 30 %.
 
Poistní matematici združení v nemeckom spolku zase vidia potenciál v telematických tarifách. Podľa nich tak dostanú poistenie možnosť viac ovplyvňovať individuálne riziko, a teda aj poistné.

Nehôd ubudne, ale budú drahšie, hovorí prognóza

 
Vďaka predpokladanému poklesu počtu nehôd o pätinu až tretinu do roku 2040 klesnú poisťovniam náklady na škody o 19-25 %. Na druhej strane ale budú rásť nálady na opravy v rozmedzí 4-6 %.
 
Odvážna prognóza sa opiera v asociácii GDV o predpoklad širšieho zapojenia asistenčných systémov v autách, predovšetkým v oblasti vývoja systému núdzových bŕzd, a ďalej parkovacích asistentov a asistentov pre radenie vozidiel. Už teraz prinášajú asistenčné systémy merateľný pozitívny efekt na počet vznikajúcich škôd.
 

Mohlo by vás zaujímať: Slováci posledné dni roka využívali na digitalizáciu


 
„Sledujeme trend, že pri vozidlách s asistenčnými systémami dochádza asi tak k o pätinu nižšiemu počtu škôd,“ informoval Jörg Rheinländer, člen predstavenstva nemeckej poisťovne HUK-Coburg v citácii nemeckej tlačovej agentúry DPA.
 
„Nové asistenčné systémy robia jazdu autom bezpečnejšie, ich rozširovanie je ale pomalé a pri opravách zvyšujú ceny,“ doplnil Jörg Asmussen, šéf nemeckej Asociácie poisťovní GDV.

Ovládnu elektromobily svet?

 
Druhým veľkým trendom dneška je prechod zo spaľovacích motorov na elektropohon. Podľa analýzy poisťovne Allianz sú opravy elektroáut ešte stále drahšie ako tradičných vozidiel.
 
To sa však bude podľa tvrdenia aktuárskej poradenskej spoločnosti Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) meniť: „Elektroautá budú v strednodobom a dlhodobom horizonte výhodnejšie ako autá so spaľovacím motorom. V zásade sú elektroautá podstatne jednoduchšie, čo robí konštrukciu výhodnejšou. Pri spaľovacích motoroch sú náročné hightech pohony, prevodovky a systémy na odvod výfukových plynov,“ vypočítava konateľ MSK Onnen Siems.

Telematika je spravodlivá a nedá sa oklamať

 
To poistní matematici združení vo svojom profesnom Spolku aktuárov (DAV) vidia potenciál do budúcnosti v telematických tarifách pre poistenie áut. Poistení klienti by tak mali priamy vplyv na svoje poistenie podľa individuálneho rizika. „S automobilovou telematikou sa otvárajú úplne nové perspektívy nielen pre zákazníkov, ale aj pre aktuársku vedu s ohľadom na popis relevantného rizikového správania každého motoristu,“ konštatoval prezident DAV Detlef Frank. 
 
Namiesto statických parametrov pre sadzby nastupujú časové rady senzorických dát. A každá jazda má svoju individuálnu dĺžku a sémantickú štruktúru. Takéto množstvá údajov nemajú ani medzery, nie sú neúplné a ani chybné," opísal možnosti telematiky Detlef Frank. Na druhej strane spoločenská akceptácia telematiky v autopoistení nie je ešte na dostatočnej úrovni, pretože je čiastočne vnímaná ako Veľký brat a nepriehľadný Matrix. 
 

Mohlo by vás zaujímať: V roku 2021 sa v konkurze ocitlo výrazne viac podnikov, rástli aj reštrukturalizácie


 
V tomto bode vidí Detlef Frank zodpovednosť aj na strane aktuárov, aby boli schopní transparentne vyjadriť súvislosť medzi štatisticky významnými paramentmi a kontextom sémantiky škôd tak, aby bolo možné vyvodiť automatické ocenenie rizík telematikou.
 
Frank ide vo svojich úvahách dokonca ešte ďalej: „Znižujúce sa škodové bremeno vyplývajúce zo zmeny rizikového správania motoristov by potenciálne mohlo mať pozitívny vplyv dokonca aj na celý kolektív poistených vo forme klesajúceho poistného, ​​ak by išlo o trvalo udržateľný trend a obrat prístupu.“
 
Celkovo vidí Frank v telematike veľkú šancu pre posun v digitalizácii poistnej techniky aj všeobecnejšie. K tomu by navyše mohla diferenciácia podľa rizika a nadviazania zákazníka medzi odvetviami poistenia umožniť poistiteľnosť ďalších nebezpečenstiev. „Telematika v poistení áut je bezpochyby základom pre budúce poistné produkty, pri ktorých by boli riešiteľné mnohé už teraz známe výzvy,“ uzatvára prognózu Detlef Frank z DAV.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články