Koľko zarábajú manažéri poisťovní v Číne?


			Koľko zarábajú manažéri poisťovní v Číne?
18.6.2020 Zahraničie

V Číne nie je žiadne tabu ani hanba hovoriť medzi zamestnancami navzájom o ich platoch. A tak nie je pre pracovníkov v poisťovníctve žiadnym tajomstvom, že zarábajú oveľa menej ako ich kolegovia v brandži bankovníctva. Ale s výnimkou tých, ktorí sú úplne hore. 

V minulom roku zarobil manažér vo veľkej poisťovni v Číne kótovanej na burze ročne v prepočte priemerne 27 500 EUR. V progresívnej on-line poisťovni Zhong mali zamestnanci najvyšší priemerný príjem s čiastkou 38 000 EUR. Na druhej priečke bola tiež štedrá poisťovňa Xinhua Insurance (New China Insurance) s priemerným ročným zárobkom 33.500 EUR.  

Keď sa tieto hodnoty porovnajú s kolegami v čínskych privátnych bankách, bankári ich svojimi mzdami ľahko zatienia. Špičkovú pozíciu majú tí v Zheshang Bank (CZBank). Každý rok odchádzajú domov v priemere s prepočítaným zárobkom vo výške 77 000 EUR. Tesne druhá najštedrejšia je Ping An Bank, ktorá odmeňuje svojich zamestnancov priemernou sumou 76.700 ročne. Podstatne nižšie sú ale priemerné príjmy ľudí pracujúcich pre štátom vlastnené banky, ako sú Bank of China, ICBC Bank alebo Bank of Construction. 

Pri všetkej kritike pozorovateľov zo Západu, ktorí tvrdia, že v čínskych finančných službách chýbajú trhové nástroje, možno ale vysledovať, že mzdová politika pre špičkových manažérov v poisťovníctve úplne podlieha trhovým princípom. V skutočnosti by sa zamestnanci skutočne čudovali, keby sa dozvedeli platy svojich špičkových manažérov na pozíciu CEO.  

Čo do odmeňovania najvyšších manažérov je naopak odvetvie poistenia čiastočne pred bankami, najmä tými vlastnenými štátom. Podľa oznámenia v čínskom týždenníku Time Weekly berie údajne 32 poisťovacích manažérov viac ako 255 000 EUR ročne. Na špici má byť CEO z poisťovne Ping An s ročným príjmom dokonca 2 050 000 EUR. CITO Z Pacific Insurance berie vraj v prepočte 650 000 EUR ročne.

Pre porovnanie: šéfovia bánk na tom tak dobre nie sú. CEO z Ping An Bank odchádza každý rok s výplatou v prepočítanej výške 595.000 eur, z China Merchants Bank (CMB) s 593.000 eur a z Ming Sheng Bank so sumou 583 000 EUR. A platy najvyšších šéfov štátnych bánk sú podstatne nižšie: tie sa pohybujú pod 250 000 EUR.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články