Digitálny vek hrozí. Ako budú miznúť pracovné pozície v poisťovníctve?


			Digitálny vek hrozí. Ako budú miznúť pracovné pozície v poisťovníctve?

V oblasti finančných služieb sú obavy zo straty zamestnania vplyvom nastupujúcej digitalizácie najväčšie.

Až 67 % opýtaných vedúcich pracovníkov s rozhodovacou právomocou vo finančnej brandži odhaduje, že v ich vlastnom podniku bude počet pracovných miest dlhodobo klesať. Tým vykazujú banky a poisťovne väčšie obavy z poklesu počtu zamestnancov v porovnaní s inými sektormi. Ukázala to štúdia poradenskej spoločnosti Sopra Steria.

Podľa analýzy je finančná sféra zasiahnutá viac ako iné brandže vplyvom zavádzania nových technológií, ako je robotická automatizácia procesov, blockchain, dátová analýza a umelá inteligencia. Pre bezmála každého druhého manažéra medzi bankármi (48 %) je automatizácia podporovaná IT opatrením číslo jeden k zníženiu nákladov, ktorá má pomôcť kompenzovať stratu príjmov kvôli nízkym úrokom a silnej regulácii.  

Ďalej 60 % respondentov na najvyšších miestach v poisťovniach mieni, že vzrastie dopyt po plne automatizovaných a digitálnych ponukách v poisťovacom poradenstve. A 60 % oslovených chce rozšíriť svoje kapacity v priamom predaji cez on-line kanály v oblasti masových produktov.

Súčasne vychádza finančné branže z toho, že enormný potenciál automatizácie v tomto odvetví výrazne obmedzí možnosti pre bankový poradca, poisťovacích sprostredkovateľov a pracovníkov v kancelárskych pozíciách. Štatistiky stavu sprostredkovateľov sú podľa IHK aktuálne klesajúci. Dobre vyškolení a schopní špecialisti sa zamerajú na privátne bankovníctvo a poistenie firiem – teda odbory, ktoré sú náročné na intenzívne poradenstvo. 

Celkovo panuje podľa správy Sopra Steria obava, že škrty postihnú viac profesií a miest, než koľko ich naopak vplyvom digitalizácie vznikne. Tomu budú zodpovedať programy škrtov vo veľkých koncernoch. V súčasnej dobe a v nadchádzajúcich rokoch ale ešte stále bude panovať dopyt po kvalifikovaných IT pracovníkoch. Finančné inštitúcie budú investovať obnosy v miliardách EUR do digitálnej prestavby, a preto vybudujú digitálne laboratória a vlastnej firmy na vývoj softvéru.

„V sektore finančných služieb existuje obrovský potenciál automatizácie. Pri otvorení účtu alebo pri vybavení štandardnej a banálnej plechovej škody na aute prevezme prípad po vyplnení on-line formuláru zo strany klienta stále spravidla ešte referent a vykoná manuálne procesné operácie. Dlhodobé vplyvy automatizácie a nasadenie umelej inteligencie sú z pohľadu úbytku potrebných pracovných miest preto často podstatne podhodnotené. Chýbajú plány pre riadenú prechodnú fázu. Je potrebné prepracovať popisy pracovných pozícií zamestnancov bánk a poisťovní. V budúcnosti bude musieť výrazne viac pracovníkov „tvoriť", zatiaľ čo doteraz  mnohé činnosti „vykonávajú","  komentoval výsledky štúdie Simon Oberle, vedúci divízie Future Management Consulting v spoločnosti Sopra Steria NEXT. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články