Seriál: S invalidným dôchodkom nezostanete na mizine. Vďaka pripoisteniu- 6. časť


			Seriál: S invalidným dôchodkom nezostanete na mizine. Vďaka pripoisteniu- 6. časť
26.11.2012 Rozhovory

Niekedy sa stane, že z vážnych zdravotných dôvodov už nemôžete pracovať, a tak vám vďaka pripoisteniu bude plynúť plný invalidný dôchodok. Pripoistenie invalidného dôchodku sa môže líšiť tým, či poistné plnenie bude iba v prpade invalidity úrazom, alebo aj chorobou.  S Mariánom Geročom, tímovým manažérom Partners Group Sk, hovoríme o tom, aké v praxi platia poistné podmienky a pre koho je výhodné toto pripoistenie použiť.


 

Čo všetko zahŕňa v sebe pripoistenie invalidného dôchodku a kedy sa nám môže hodiť? Je to bežný spôsob pripoistenia, alebo čo často o ňom ľudia nevedia?

V prípade, že sa človek stane invalidným, toto pripoistenie mu poskytne náhradu strateného príjmu. Môže mu tak zabezpečiť možnosti voľby a dôstojné prežitie v neľahkej zdravotnej situácii. Veď plný invalidný dôchodok na Slovensku sa pohybuje okolo 320€. Invalidita môže nastať následkom úrazu alebo choroby. Pripoistenie sa môže líšiť práve tým, či poistné plnenie bude iba v prípade invalidity úrazom alebo aj chorobou. Zároveň sa líši percentuálny limit pri ktorom dochádza k plneniu. U niektorých produktov je to 40 % a inde až 70 %. Výplata poistnej sumy záleží od podmienok jednotlivých poistných produktov, môže byť jednorázová, ale aj pravidelná, v mesačných výplatách. Na toto pripoistenie sa vzťahuje čakacia doba. Prevažne je 2 roky, čo znamená, že invalidita následkom choroby do 2 rokov od začiatku poistenia sa neplní.

Invalidita sa môže prejaviť na základe ochorenia alebo úrazu. Nestačí nám v tom prípade pripoistiť sa pre prípad kritických ochorení či úrazu? Kedy môže byť pre nás výhodné pripoistiť si invalidný dôchodok?

Pripoistenie kritických ochorení je špecifické pripoistenie. Niektoré produkty, najmä tie staršie obsahovali málo diagnóz. Preto existuje vysoká miera pravdepodobnosti, že invalidita môže byť spôsobená diagnózou, ktorá nie je v zozname vymenovaných. A tak poistený môže vyjsť naprázdno.

Môžu toto pripoistenie využiť len zdraví ľudia, alebo sa to dotýka aj tých, ktorí trpia nejakým ochorením či nejakým úrazom z detstva?

Hovorí sa, že poistenie je ako padák, keď ho nemáte vtedy, keď ho potrebujete, už ho nikdy nebudete potrebovať. Človek by mal myslieť na poistenie ešte vtedy, keď je zdravý. Pri poisťovaní poisťovňu zaujíma zdravotný stav poisteného. Prostredníctvom zdravotného dotazníku poistený informuje poisťovňu o svojom zdravotnom stave. V prípade zdravotných komplikácií je vhodné priložiť aj lekárske správy. Často krát si ich poisťovne vyžiadajú, resp. informujú sa u lekára. V závislosti od zdravotného stavu môže poisťovňa zdražieť poistné, resp. určiť výluku na konkrétnu diagnózu až po odmietnutie poistenia.

Aké platia podmienky pri pripoistení invalidného dôchodku - sú medzi poisťovňami v niečom rozdiely?

Samozrejme, že existujú rozdiely medzi poisťovňami. Je to voľná súťaž. Rozdiel býva vo všeobecných podmienkach, spôsobe plnenia ako aj v upisovaní zdravotného rizika.

Nemálo ľudí si platí riadne alebo aj dobrovoľné pripoistenie v Sociálnej poisťovni, teda v prípade úrazu či choroby im bude Sociálna poisťovňa vyplácať invalidný dôchodok. Ako nám pomôže, ak si bude navyše ešte platiť v rámci životného poistenia pripoistenie invalidného dôchodku?

Rozhodne to pozitívne ovplyvní príjem človeka, ktorý sa stane invalidným. Invalidný dôchodok vo väčšine prípadov nezabezpečí príjem, ktorým by si invalid dokázal zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, opateru a úpravu bytu na bezbariérový.

S čím majú podľa vás ľudia na invalidnom dôchodku problémy - ide najmä o finančné ťažkosti, či aj o niečo iné? S čím sa musia vysporiadať na základe vašich poznatkov?

Spolu s finančnými problémami, môžu mať invalidní dôchodcovia ťažkosti s relatívne obyčajnými vecami. Potrebujú upraviť bývanie, auto, možno potrebujú niekoho kto sa postará o nich alebo rodinu. Stáva sa, že rôzne pomôcky, ktoré dokážu zlepšiť kvalitu invalidného dôchodcu sú finančne nákladné a Sociálna poisťovňa ich neprepláca. Vďaka komerčnému pripoisteniu, si tak môže pacient zabezpečiť inú kvalitu života.

V akej priemernej výške sa pohybuje invalidné pripoistenie - skúste to ilustrovať na nejakom príklade. Ako dlho si ho musí klient platiť, aby si mohol uplatňovať nároky z tohto pripoistenia? Čo ľudia často nevedia?

Výška poistnej sumy býva voliteľná, s obmedzeniami podľa všeobecných podmienok. Existujú minimálne aj maximálne poistné sumy. Môžu byť naviazané na príjem klienta. Vo väčšine prípadov existuje tzv. čakacia doba, prevažne 2 roky.


Ak sa poistený stane invalidným z dôvodu choroby či úrazu, poisťovňa mu vyplatí dohodnutý ročný dôchodok. To znamená, že maximálna dĺžka vyplácania je 12 mesiacov, či môže byť aj dlhšia a kedy?

Opäť to závisí od podmienok konkrétneho produktu. Plnenie môže byť jednorázové, alebo na mesačnej báze. V prípade mesačnej výplaty sa vypláca poistné plnenie nepretržite nielen počas prvého roka. Plnenie je vyplácané po dobu platnosti pripoistenia alebo do určitého roku veku. V prípade jednorázového plnenia, pripoistenie zaniká. Klient môže mať zakúpené pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity a vtedy pri invalidite nemusí platiť poistné a poisťovňa prevezme povinnosť platenia.

Ako si treba uplatniť nárok z pripoistenia invalidného dôchodku, ak dôjde k poistnej udalosti? Treba poisťovni predložiť nejaké potvrdenie lekára, alebo ako postupovať?

Ideálne je, keď má klient svojho poradcu, ktorý ho prevedie celým procesom. V prípade, že človek takúto službu nevyužíva, najjednoduchšie je kontaktovať poisťovňu a postupovať podľa pokynov. Niekedy stačia potvrdenia od ošetrujúcich lekárov, inokedy si poisťovňa urobí názor prostredníctvom zmluvného špecialistu.

Čo v prípade, ak sa v zdraví dožijeme konca poistnej doby a počas nej nenastala invalidita následkom úrazu či choroby? Vyplatí nám poisťovňa späť zaplatené celé poistné a za akých podmienok?

Vo väčšine prípadov, poistné vrátené nebude. Je to obdobné ako pri havarijnom poistení auta. Platíte si ročné poistné a keď nenastane poistná udalosť poistné vám nevrátia. Existujú ale možnosti pri niektorých produktoch, ako dostať späť časť poistného prostredníctvom vernostných bonusov.

oPoisteni.sk

 

Príklad z praxe v rámci pripoistenia invalidného dôchodku

Otca rodiny pri montovaní sieťok proti hmyzu na okná vypadol z okna z výšky cca 1,5 metra na zem. Spadol tak nešťastne, že mu ochrnuli nohy aj ruky. Bohužiaľ, nebol poistený a tak ostal odkázaný na príjem z invalidného dôchodku. Prostredníctvom jednej televíznej relácie mu bola poskytnutá pomôcka, ktorá mu pomáhala zlepšovať jeho zdravotný stav. Tá pomôcka stála cca 5000 eur, čo pre človeka, ktorý nemal pripoistenie invalidity predstavuje výdavok, ktorý si nemôže dovoliť. Keby bol poistený, minul by na to možno 5 % z balíka peňazí, ktoré by dostal od poisťovne.

Zdroj: Partners Group SK

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS