Seriál: Pred úrazom vás ochráni "padák" - 5. časť


			Seriál: Pred úrazom vás ochráni "padák" - 5. časť
19.11.2012 Rozhovory

Ročne sa stanú stovky tisíc úrazov, liečba stojí vyše 100 miliónov eur. Vedia vás "vyradiť" z práce aj na niekoľko týždňov či mesiacov, prípadne zanechať trvalé následky. Navyše, v ich dôsledku zomiera vo svete desať až 15 percent ľudí. Adriána Adamkovičová, Team Managerka Partners Group SK tvrdí, že úrazu veľakrát nemôžeme zabrániť, ba ani ho predvídať, ale môžeme sa proti nemu zabezpečiť tým, že sa poistíme. 

 

Úrazové pripoistenie býva často súčasťou klasických životných poistiek, cestovného poistenia, no je možné si ho dojednať aj osobitne. V akých životných situáciách nám môže pomôcť a čo často ľudia nevedia?

Úrazové pripoistenie je nevyhnutnou súčasťou každého kvalitného finančného plánu, aj keď v súčasnosti by som skôr uprednostnila rizikové životné poistenie, ktoré okrem úrazov zahŕňa aj krytie chorôb. Jeho dôležitosť sa potvrdzuje hlavne v prípadoch tragických nehôd pri autonehodách, alebo iných pracovných úrazoch, ako aj v prípadoch kedy živiteľ rodiny trpí civilizačnou chorobou. Okrem emocionálnej straty dochádza aj k finančným stratám, nakoľko dávky zo sociálnej poisťovne častokrát nepokryjú ani existenčné výdavky rodiny. V tomto prípade je východiskom plnenie z rizikového poistenia, ktoré zabezpečí peniaze na chod domácnosti a náklady na liečbu.


Čo všetko kryje klasické úrazové poistenie a čo v tomto smere ponúka poistný trh? Ako si odporúčate nastaviť poistnú zmluvu s úrazovým pripoistením a v akej by mala byť výške?

Štandardné úrazové poistenie zahŕňa nasledovné pripoistenia: smrť úrazom, trvalé následky úrazu s progresiou, denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia následkom úrazu a taktiež pripoistenie rekonvalescencie. Avšak v súčasnosti sa viac oplatí uzavrieť rizikové životné poistenie, kde okrem spomínaných pripoistení môžeme využiť aj pripoistenie závažných ochorení, špeciálne pripoistenie ženských, resp. mužských kritických ochorení, a taktiež pripoistenie práceneschopnosti. V prvom rade je kľúčové kryť živiteľa rodiny, pričom obzvlášť dôležité sú v tomto prípade pripoistenia smrti, trvalých následkov úrazu a pripoistenia závažných ochorení. Ako doplnok k týmto pripoisteniam je vhodné využiť denné odškodné za dobu liečenia úrazu prípadne práceneschopnosti.

Čo sa týka poistných súm odporúčam:

Pripoistenie smrti – 1 až 3 násobok čistého ročného príjmu, alebo minimálne na výšku úverového zaťaženia rodiny

Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresiou – 5 až 7 násobok čistého ročného príjmu

Pripoistenie závažných ochorení – 1 až 3 násobok čistého ročného príjmu

Denné odškodné v prípade PN - záleží od miery náhrady príjmu zo sociálnej poisťovne a výšky mesačných výdajov.

                                                        
Vzťahuje sa úrazové poistenie len na úrazy, ktoré sa nám stane v súkromní, ale aj na pracovné úrazy? Možno si takto poistiť celú rodinu jednou poistkou, alebo každý člen rodinu musí mať úrazovú poistku samostatnú? Čo môžeme v tomto smere využiť?

Úrazové poistenie štandardne nerozlišuje úrazy, v zmysle či sa stali v súkromí alebo v práci, vzťahuje sa na úrazy v oboch prípadoch. Úrazové poistenie si môže uzavrieť jednak jednotlivec, ako aj rodina. Hlavnou výhodou rodinného úrazového poistenia sú zľavy, ktoré klient získava, napríklad za počet osôb.

 

Nielen bežní klienti, ale aj firmy môžu úrazovo pripoistiť svojich zamestnancov alebo ich rodinu v rámci pracovných povinností. Je to v praxi bežné, alebo skôr výnimka? Ktorých oblastí priemyslu sa toto pripoistenie najviac týka?

Skupinové poistenie zamestnancov sa v praxi vyskytuje zriedka. Takáto forma zabezpečenia sa väčšinou využíva vo veľkých spoločnostiach pre stredný a vyšší manažment, ako formu motivácie a benefitov pre kľúčových zamestnancov, ktorých si chce firma udržať.


Môže firma úrazovo pripoistiť len bežných zamestnancov či aj živnostníkov, ktorí pre nich pracujú, alebo to bremeno zostáva na nich samotných? Dajú sa úrazovo poistiť pracovníci firiem aj hromadne a aké tam platia podmienky? 

Firma môže poistiť okrem bežných zamestnancov aj živnostníkov, avšak v praxi na to nie je dôvod. Väčšina živnostníkov si túto oblasť zabezpečuje samostatne. Skupinové úrazové poistenie zamestnancov firiem je možné nastaviť individuálne podľa potrieb a oblasti, v ktorej zamestnávateľ pôsobí. V tomto prípade je možné využiť aj individuálny prístup vzhľadom k cene za pripoistenia, resp. ku zľavám, ktoré jednotlivé poisťovne poskytujú.


Nedávno rozvíril hladinu spadnutý most v Kurimanoch a úmrtie viacerých pracovníkov subdodávateľskej firmy. Je možné v takýchto prípadoch čerpať úrazovú poistku pre firmu či pre zamestnancov? Môžu sa pracovníci firiem v takýchto prípadoch pracovných úrazov chrániť dobrou poistkou?

Práve pre takéto situácie je dôležité mať uzavreté úrazové poistenie, či už pre firmu alebo individuálne pre jednotlivých zamestnancov. Pracovníci firiem by v takýchto prípadoch mali mať kvalitné a dobre nastavené rizikové životné poistenie. Ak sa o to nepostará ich zamestnávateľ, je vhodné si to zabezpečiť samostatne, hlavne kvôli finančnému zabezpečeniu rodiny.

Ktoré sú v praxi najčastejšie individuálne úrazové pripoistenia? Ako tieto následky poisťovňa ohodnocuje - čo klienti častokrát nevedia?

Najčastejšie v praxi využívané pripoistenia sú smrť úrazom, trvalé následky úrazu, denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia úrazom. Poisťovňa ohodnocuje klientov podľa rizikovosti povolania, ktoré vykonávajú, na základe toho ich zaraďujú do rizikových skupín. Klienti častokrát nevedia, že zdravotný stav má veľký vplyv na prijatie klienta do poistenia. Akonáhle má klient zdravotné problémy, je ťažšie ho poistiť, prípadne je to drahšie, než v prípade zdravého klienta.

Ako je postavené rozpätie progresívneho plnenia pri trvalých či dočasných následkoch úrazu? Sú medzi poisťovňami veľké rozdiely a v čom? Čo môže byť problémom pri vyplácaní takejto poistky pri úraze - na čo si dať pozor?

Rozpätie progresívneho plnenia pri trvalých následkoch je od 200 % do 700 %, pričom plnenie je v niektorých prípadoch možné už od 0,001 % stupňa poškodenia, záleží od konkrétnej ponuky jednotlivých poisťovní. Medzi poisťovňami sú veľké rozdiely v rozsahu krytia, v jednotlivých diagnózach, výlukách, čo má samozrejme výrazný vplyv na poistné plnenie. Problémom pri vyplácaní poistného plnenia môže byť neúplne, alebo nedôsledne vypísaný zdravotný dotazník, ako aj nedojednané pripoistenie v poistnej zmluve. Pozor si treba dať aj na registráciu v športových kluboch, ktoré majú vplyv na rizikovú skupinu klienta.


V rámci úrazového pripoistenia možno získať aj tzv. bolestné, ktoré slúži na jednorázové odškodnenie za bolesť. Získa ho klient automaticky od poisťovne, alebo oň treba žiadať? Aké tam platia podmienky?

Pokiaľ chce klient využiť plnenie z úrazového poistenia je potrebné požiadať o poistné plnenie prostredníctvom tlačiva s doložením lekárskych správ. Nárok na plnenie z úrazového poistenia má klient dokonca v niektorých poisťovniach aj niekoľko rokov po úraze, je však potrebné oň požiadať a doložiť všetky potrebné dokumenty.

Na čo ľudia často zabúdajú, ak sa im stane úraz a majú úrazové pripoistenie? Treba hneď pri úraze kontaktovať poisťovňu, doniesť jej potvrdenia, alebo stačí jej telefonicky oznámiť? Aký tam platí postup, aby nebolo poistné plnenie krátené?

Klienti najčastejšie paradoxne zabúdajú, že majú úrazové poistenie, respektíve nevedia načo presne podľa zmluvy majú nárok. V prípade úrazového poistenia vo väčšine prípadov stačí vyplnené tlačivo s lekárskymi správami poslať do poisťovne po ukončení liečby. Pozor si treba dať na pripoistenie práceneschopnosti, ktorá sa zvyčajne nahlasuje už na začiatku, či už telefonicky alebo písomne.

oPoisteni.sk

 

Príklad z praxe 1:

Klient ktorý má uzavreté úrazové poistenie s nasledovnými pripoisteniami:

Trvalé následky s progresívnym plnením 500 % - PS: 100 000 €

Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu - 10 €/ deň

Denné odškodné za hospitalizáciu úrazom – 50 €/ deň

V prípade, že má úraz s trvalým následkom:

Dostane z pripoistenia trvalých následkov

pri 20 % stupni poškodenia 20 000 €

pri 70 % stupni poškodenia 230 000 €

pri 90 % stupni poškodenia 420 000 €,

ak bol v nemocnici napríklad 10 dní, dostane ďalších 500 €,

a ak zároveň liečil úraz napríklad pol roka, od poisťovne dostane ešte 1 825 €

 

Príklad z praxe 2:

Klient ktorý má uzavreté rizikové životné poistenie s nasledovnými pripoisteniami:

Kritické ochorenia: 30 000 €

Denná dávka v prípade práceneschopnosti: 10 €/ deň

V prípade, že klient trpí rakovinou:

Od poisťovne je vyplatená jednorázovo poistná suma 30 000 €.

Prípade, že je zároveň tento klient 1 rok na PN od poisťovne dostane 3 650 €.


Zdroj: Partners Group SK

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS