Pripravte sa. Tretí pilier bude ešte výhodnejší


			Pripravte sa. Tretí pilier bude ešte výhodnejší
15.4.2013 Rozhovory

Sporíte si v treťom dôchodkovom pilieri? Už čoskoro v ňom nastanú podľa návrhu ministerstva práce zmeny. Ako spresňuje Tomáš Verný, Executive Manager Partners Group SK, pre vašu penziu to bude prínosom. Dočkáte sa napríklad daňového zvýhodnenia a plošného zníženia poplatkov.

 

 

 

Hovorí sa, že tretí pilier je ako doplnok k slušnému dôchodku. Často sa hovorí, že klientom "nezarába", ale treba sa pozrieť na dlhobejší potenciál tretieho piliera. Skúste zhodnotiť jeho výkonnosť za určité obdobie? Prináša niečo sporiteľom, alebo všetko "zhltnú" poplatky?

Áno, je to doplnkové dôchodkové sporenie. Jeho hlavným potenciálom nie je „zarábanie“ formou zhodnotenia financií, ale hlavná výhoda je v príspevkoch zamestnávateľa. „Zarábanie“, inak povedané výkonnosť je na dobrej úrovni. 

V poslednom roku výkonnosť niektorých rastových fondov bola na úrovni až 18 %, čo však je len technický údaj. III. pilier sporiteľom prináša zaujímavý spôsob ako myslieť na svoj dôchodok už dnes. Poplatky sú neúmerne vysoké, a práve ich výška znižuje atraktivitu tohto sporenia. Nemôžem však povedať, že by poplatky „zhltli“ všetko, sporenia dosahujú slušné výnosy.

Podľa návrhu novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, by sporitelia v III. dôchodkovom pilieri získať opätovne daňové zvýhodnenie, a to 15 eur na mesiac. Ako vnímate tento krok a do akej miery bude pozitívny pre sporiteľov?

Krok daňového zvýhodnenia vnímam pozitívne, rozhodujúce však bude akým spôsobom osloví sporiteľov, nakoľko v minulosti bol viac ako v dvojnásobnej výške. Najpozitívnejším bodom bude plošné zníženie poplatkov o polovicu, čo bude mať za následok zvýšenie výnosnosti príspevkových fondov.

Ďalším pozitívom bude možnosť výberu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zamestnancom. Ochranným prvkom bude aj zablokovanie príspevkov zamestnávateľa až do obdobia vzniku dôchodkovej udalosti. Nové pravidlá sa však budú týkať len nových zmlúv a prípadný prechod na nový systém si budete musieť zvoliť dobrovoľne.

Naďalej by mala zostať možnosť uplatnenia príspevkov zamestnávateľa k tomuto sporeniu v daňových výdavkoch, a to do výšky 6 percent zúčtovaných miezd. Aký dosah to bude mať na prax - z pohľadu zamestnávateľov a klientov?

Pre zamestnávateľov novela neuvažuje o možnosti navýšenia daňových výdavkov, preto z pohľadu zamestnávateľov nedôjde ku žiadnej zmene a motivácia podporiť zamestnancov v sporení na dôchodok sa oproti dnešnému stavu nezvýši.

Ministerstvo chce tiež znížiť poplatky v treťom pilieri o polovicu, preto očakávajú vyššiu výkonnosť pre sporiteľov. Zároveň by tým mali získať väčšiu flexibilitu. Možno predpokladať, že zníženie poplatkov pomôže zvýšiť výkonnosť a prispeje k zatraktívneniu III. piliera? Ako sa vlastne v súčasnosti pohybujú tieto poplatky v III. pilieri?

Áno, zníženie poplatkov môže mať pozitívny vplyv na výkonnosť fondov v III. pilieri. V súčasnosti odplata za správu akciového d.d.f. nesmie v rokoch 2010 až 2018 (vrátane) za jeden mesiac presiahnuť hodnoty v zmysle § 87j zákona o DDS, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Rok

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Odplata za správu v %

 

0,200

0,195

0,190

0,185

0,180

0,175

0,170

 

Ďalším poplatkom je odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, tak isto jeho maximálnu výšku upravuje zákon. Tieto dva poplatky sú oproti investičným spoločnostiam, ktoré sa venujú správe rôznych fondov značne vyššie. Každá DDS si však určuje výšku poplatkov sama v štatúte fondu a aj na základe toho sa bude možné pri voľbe v budúcnosti rozhodnúť.

oPoisteni.sk

                                                                                                                    Koniec 1. časti

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS