Priemerná suma doživotného dôchodku z II. piliera bola na začiatku roka 27,16 eura


			Priemerná suma doživotného dôchodku z II. piliera bola na začiatku roka 27,16 eur

Priemerná mesačná suma doživotného dôchodku vyplatená za obdobie január a február bola pri základnej forme doživotného dôchodku, teda bez pozostalostného krytia a bez jeho zvyšovania, 27,16 eur.

Túto formu doživotného dôchodku k 28. 2. 2019 poberalo 937 sporiteľov. Počet poberateľov doživotného dôchodku predstavuje celkovo 1 299.

Z tohto počtu poberá 1 279 sporiteľov doživotný dôchodok bez jeho zvyšovania a len 20 sporiteľov si dohodlo doživotný dôchodok s jeho pravidelným, každoročným zvyšovaním.

Ďalších 119 sporiteľov si za uvedené obdobie dohodlo dôchodok s jednoročným pozostalostným krytím a ich dôchodok dosahuje v priemere 26,34 eur. Výška dôchodku pri dvojročnom pozostalostnom krytí (223 poistencov) predstavuje 25,77 eur. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS