Pozor, aby vás letné chalupy nepripravili v zime o peniaze. Rizík je viac


			Pozor, aby vás letné chalupy nepripravili v zime o peniaze. Rizík je viac

Rodinná atmosféra. Blízkosť lesa. Pokoj vidieka. Relax. Práve s týmito pojmami sa asi najčastejšie spája chalupa či chalupárčenie. 

Ale pozor – príjemné veci sa môžu veľmi rýchlo zvrtnúť na nepríjemné. Najmä vtedy, ak sa o svoju chalupu dostatočne nepostaráme.

Poznáte to, ako sa celý týždeň lopotíte niekde v meste, naháňate sa, stres je vaším každodenným sprievodcom. Na konci týždňa sa s vyplazeným jazykom dostanete domov a už sa neviete dočkať, kedy z tohto kolotoča vypadnete niekam, kde máte od všetkého pokoj.

Pre mnohých je takýmto útočiskom práve chata či chalupa. Všetko má však svoj rub aj líce. Ak chceme, aby nám naša rekreačná nehnuteľnosť dobre slúžila, vyžaduje si patričnú starostlivosť. No nielen v čase, keď ju aktívne využívame pre svoje potreby - teda v lete, ale aj v zime, keď nie je až toľko navštevovaná. 

Zanedbanie stojí viac

Práve starostlivosť o akúkoľvek nehnuteľnosť, v našom prípade chalupu, je rozhodujúca. Stojí nás síce určitý objem peňazí, ale zanedbanie alebo jej nedostatočné zabezpečenie nás môže stáť oveľa, oveľa viac.

Svoje o tom vedia najmä špecialisti z poisťovní, ktorí s poistnými udalosťami na chalupách prichádzajú do styku na dennej báze, a to nielen v lete. S akými prípadmi sa stretávajú najčastejšie? Podľa Pavla Ondrušku, riaditeľa úseku likvidácie PREMIUM Poisťovne, ide najmä o škody spôsobené divou zverou, nepriaznivým počasím alebo vlámaním.

„Takéto škody sú charakteristické najmä pre rekreačné domy, ktoré využívame na prechodné bývanie a sú situované prevažne na lazoch, okrajoch dedín či v lese,“ dodáva.

Nevyužívanú chalupu treba na zimu pripraviť

Okrem náhodných škôd, ktoré vznikajú prírodnými živlami, sa v poisťovni stretávajú aj so škodami, ktoré spôsobia majitelia svojou nedbanlivosťou či zábudlivosťou - napríklad zanedbaním prípravy chalupy na zimné obdobie.

Ak má chalupa vlastné kúrenie a rozvody vody, je potrebné dbať na to, aby voda počas zimných mesiacov nezamrzla. Ako? „Chalupu treba dostatočne temperovať alebo vodu zo systému vypustiť. Voda môže zmrznúť v radiátoroch, vodovodnom potrubí a majitelia často zabudnú na to, že aj vo WC,“ radí P. Ondruška. Dodržiavaním týchto rád by chalupári mohli predísť prípadným nepríjemnostiam a ušetriť nemalé množstvo peňazí. „Zamrznutá voda vo vykurovacom či vodovodnom systéme dokáže spôsobiť veľkú škodu. Tej sa dá však jednoducho predísť,“ dodáva odborník. 

Nemalé finančné škody na majetku spôsobujú aj výkyvy počasia. „Pozornosť treba venovať okolitým drevinám, z ktorých môžu opadávať konáre, a to hlavne počas zhoršených poveternostných podmienok,“ prízvukuje P. Ondruška.

Pozor na neželaných návštevníkov

Keďže väčšina ľudí svoje rekreačné domy využíva najčastejšie v lete, menej času a pozornosti im venuje v zime. Vtedy na svojej chalupe absentujú aj niekoľko mesiacov.

Chalupári by mali pred zimou absolvovať niekoľko dôležitých krokov. Jedným z nich je aj dostatočné zabezpečenie pred možným vlámaním.

„Pred odchodom z chalupy by nemali zabúdať na to, že všetky vstupné dvere a všetky okná by mali byť riadne uzatvorené a uzamknuté. Dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory musia byť riadne uzatvorené a zabezpečené z vnútornej strany tak, aby ich nebolo možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia,“ upozorňuje manažérka produktového úseku PREMIUM Poisťovne Alena Kováčiková.

Aké poistenie je vhodné pre rekreačné chalupy?

Niekedy sa ani pri najlepšej vôli nevyhneme rôznym neočakávaným udalostiam, ktoré jednoducho nedokážeme ovplyvniť. Záchranou pri poškodení nášho majetku akýmkoľvek spôsobom môže byť jeho poistenie. V opačnom prípade to môže stáť nielen čas, ale hlavne peniaze. Ako nájsť vhodné poistenie a ochrániť rodinný rozpočet pred nečakanými výdavkami?

„Pre akýkoľvek typ rodinného domu, a teda aj pre dom určený na individuálnu rekreáciu, je určené poistenie nehnuteľnosti. Poistenie sa vzťahuje na samotnú stavbu a všetky jej časti, vrátane jej stavebných súčastí a príslušenstva.

Predmetom poistenia môžu byť aj vedľajšie stavby, ako sú napríklad hospodárske budovy, či už je to dielňa, budovy na skladovanie, záhradný prístrešok, altánok, prístrešok na nádoby na odpadky alebo aj detské a športové ihriská, plochy na parkovanie, chodníky, bazén, brána, oplotenie a tak ďalej,“ vysvetľuje Alena Kováčiková z PREMIUM Poisťovne.

Ak sa chceme vyhnúť riziku poškodenia alebo straty vybavenia chalupy, potom je dôležité nezabudnúť na poistenie domácnosti. No a do tretice by bolo vhodné mať poistenú aj zodpovednosť za škodu.

„Takéto poistenie vám môže pokryť škodu, ktorú urobíte napríklad svojim susedom, a to tak, že ľad z vašej strechy alebo spadnutý konár z vášho stromu im spôsobí škodu na zdraví alebo na majetku,“ dodáva.

Na čo si dať pri poistení chalupy pozor

Je rozdiel, či si chcete poistiť trvalo obývanú alebo dočasne obývanú nehnuteľnosť. „Poisťovne každý typ nehnuteľnosti posudzujú inak.  Niektoré predmety poistenia sa pre zvýšené riziko v rámci poistenia príležitostne obývanej nehnuteľnosti nemusia dať dohodnúť vôbec, prípadne sa nedajú dohodnúť v takom rozsahu ako v prípade nehnuteľností slúžiacich na trvalé bývanie,“ upozorňuje Alena Kováčiková.

Dôvod?  Pri dočasne obývanej nehnuteľnosti sa z dôvodu, že takáto chalupa nie je pod dohľadom, zvyšuje riziko vzniku škôd, ktorým nemá možnosť majiteľ zabrániť alebo zmenšiť ich rozsah. Ide napríklad o škody spôsobené voľne žijúcimi zvieratami, vandalizmom, krádežou a podobne.

Ak si aj svoju nehnuteľnosť poistíte a chcete zo svojej poistky získať peniaze, ktoré vám pokryjú poistnú udalosť, je dôležité vedieť, že musí ísť o škodu, ktorá má náhodnú povahu. „Ide teda o náhodnú udalosť, pri ktorej nevieme, kedy sa stane a či sa vôbec stane,“ vysvetľuje A. Kováčiková.

Ak by teda prišlo ku škodám spôsobeným napríklad povodňou, záplavou alebo zosuvom pôdy, ktoré sa s ohľadom na situáciu v mieste umiestnenia chalupy dajú očakávať, poistenie by sa na takéto škody podľa odborníčky nevzťahovalo, pretože by už nešlo o náhodnú udalosť. 

Ak sa o chalupu nestaráte, nemusíte dostať poistné plnenie

„Vlastník má okrem iného povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie. Musí teda udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave. V prípade chalupy počas zimného obdobia môže napríklad nastať škoda spôsobená rizikom neprimeranej záťaže snehu alebo námrazy na strešné krytiny alebo nosné konštrukcie stavby. Poistenie by sa však nevzťahovalo na škody vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy tejto chalupy,“ uzatvára odborníčka A. Kováčiková z PREMIUM Poisťovne.

Ako ochrániť svoju rekreačnú nehnuteľnosť

  • Svoju chalupu si určite poistite. Poraďte sa s poistným agentom, aké poistenie je vo vašom prípade najvýhodnejšie.
  • Navštevujte svoju chalupu pravidelne, nenechávajte ju dlhšie bez dozoru.
  • Starajte sa o ňu, dbajte, aby bola v dobrom technickom stave.
  • Pred zimnou sezónou skontrolujte okná, dvere, vypustite vodu z kúrenia a toalety alebo nehnuteľnosť nepretržite temperujte.
  • Nainštalujte si jednoduchý kamerový systém, ktorý by vám pomohol zdokumentovať prípadnú poistnú udalosť.

Rozdiel medzi trvalo obývanou a dočasne obývanou nehnuteľnosťou

  • Trvalo obývaná nehnuteľnosť: Stavba, ktorá je obývaná viac ako 183 dní v roku a zároveň nie je neobývaná viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní v roku.
  • Dočasne obývaná nehnuteľnosť: Stavba, ktorá je obývaná menej ako 183 dní v roku, alebo stavba, ktorá je neobývaná viac ako 60 po sebe idúcich dní v roku.
Zdroj: Premium IC

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články