O mediácii na Slovensku sa opäť rozvírila odborná diskusia 


			O mediácii na Slovensku sa opäť rozvírila odborná diskusia 
30.4.2014 Tlačové správy

Asociácia mediátorov Slovenska v uplynulých dňoch zorganizovala prvý ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom: „Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii. Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve”.

 

 

Konferencia sa konala 25.04.2014 v Modre. V rámci odbornej a interdisciplinárnej problematiky mediácie na Slovensku, sa tu stretla erudovaná societa mediátorov ako aj špičkových odborníkov zo Slovenska a Čiech. Konferencia sa konala pod záštitou významných osobností z akademickej obce a stavovských organizácii SR a ČR.

Účastníci konferencie ako aj hlavný organizátor, Asociácia mediátorov Slovenska, skonštatovali, že prvý ročník vysoko prevýšil očakávanie, čo do počtu účastníkov ako aj rôznorodosti príspevkov a diskusie. Kritická reflexia zaznievala z radou expertov, hlavne voči nutnej potrebe modifikácie znenia zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii na použiteľný nástroj pre prax.

Ako odznelo z úst viacerých účastníkov, mediácia v dnešnej podobe nemá zákonnú podporu v legislatíve, či ako rovnocennej alternatíve mimosúdnej dohody ako si prax žiada. PhDr. Ernest Kováč, predseda Asociácie mediátorov Slovenska, zhodnotil celú akciu týmito slovami: „Z pohľadu odborníka na mediáciu som rád, že sa v Modre stretla koncentrácia profesionálov a odborníkov v oblasti mediácie. Asociácia mediátorov Slovenska ponúkla týmto jedinečný priestor výmeny mediačnej know37how s medzinárodnym presahom. Perspektívy sú pevne položené a treba len pokračovať v ich konkrétnom napĺňaní.”

 

Asociácia mediátorov Slovenska

Zdroj: Asociácia mediátorov Slovenska

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články