Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy


			Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. 

Viete, čo to v praxi vlastne znamená? Vysvetlenie pripravil Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Rozloženie rizika je pre bežného investora nevyhnutnosťou. Vďaka nemu vývoj investície nemá strmý priebeh nahor ale ani nadol. Diverzifikácia však môže mať rôzne podoby.

Niektorí v snahe znížiť riziko nedostupnosti vkladu vlastnia termínované účty vo viacerých bankách, aj keď výška vkladu sa ani zďaleka nepribližuje k zákonnej hranici 100 000 eur. Iní v snahe znížiť riziko straty vkladu nakupujú viaceré kryptomeny. Avšak skutočné rozloženie rizika sa týka rozmiestnenia financií do viacerých investičných nástrojov. Aj keď...

Rôzne riziká, rôzni investori a ich riešenia

Nákupom toho istého typu investičného nástroja od rôznych poskytovateľov znížite riziko slabého klientskeho servisu a riziko dostatočnej likvidity. Posledné spomenuté riziko je dôležité minimalizovať práve v momente, keď sa končí trvanie investície.

Typickým príkladom porovnania miery speňažiteľnosti je investícia do zlata. Gramové tehličky majú síce nižšiu hodnotu ako kilová tehla (a jednotkovú cenu vyššiu ako kilová tehla), no gramové tehličky sa pri platbe v čase núdze (čo je jeden z dôvodov investície do zlata) používajú ľahšie ako tehly. Lenže...

Lenže investovanie do fyzického zlata so sebou prináša riziko odcudzenia. Práve preto je lepšie mať zlato aj v dematerializovanej podobe. A, ako už bolo spomenuté, najlepšie od viacerých poskytovateľov. Ak sa pýtate od koľkých, tak odpoveď je jasná: Čím väčší počet, tým menšie riziko...

Diverzifikáciou sa znižuje riziko, že investor príde o celú svoju investíciu, nie však, že nepríde ani o jej časť. Potenciálna strata vyplýva z miery diverzifikácie. Čím väčšia, tým menšie riziko straty. Avšak čím väčšia, tým aj finančne náročnejšia.

Finančná náročnosť diverzifikácie vyplýva z minimálnych vstupných investícií. Napríklad gramová tehlička zlata stojí 80 eur, kilová tehla 58 000 eur. Nehovoriac o ostatných komoditách a fakte, že v tomto type aktív by malo byť do 5 % celého investičného majetku. Výsledkom je, že investor potrebuje robiť kompromisy.

Ako dostatočne rozložiť riziko?

  • Investovanie rozložte v čase
  • Investujte na dlhý čas
  • Využite množstvo typov investičných nástrojov
  • Samotný investičný nástroj by mal mať dostatočne pestré zloženie
  • Jeden typ investičného nástroja kupujte od viacerých poskytovateľov
  • Výber peňazí z investičného nástroja riešte postupne

Ideálna diverzifikácia v praxi neexistuje, ale...

Skutočne dostatočná diverzifikácia, teda byť investíciou pripravený na každú možnú situáciu, je čisto hypotetická záležitosť. Znamenalo by to mať v portfóliu všetko, čo sa kúpiť dá i nedá.

Diverzifikácia v praxi má od tej ideálnej síce ďaleko, no neznamená to, že je slabá. Investíciou do podielového fondu môže mať investor peniaze uložené v stovkách až tisíckach firiem, nakúpené komodity rôzneho druhu, byť veriteľom množstva krajín či byť spoluvlastníkom nehnuteľností z celého sveta... A to všetko už pri mesačnom vklade vo výške niekoľko desiatok eur.

Ak vás investovanie a rozloženie rizika zaujali, no neviete, ako a kde začať, dohodnite si stretnutie so skúseným finančným sprostredkovateľom. Ten zhodnotí vašu aktuálnu situáciu a pripraví vám dostatočne diverzifikované portfólio podľa vašich predstáv.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články