Peniaze míňame inak. Udržateľnosť utŕžila rany


			Peniaze míňame inak. Udržateľnosť utŕžila rany
23.11.2022 Spektrum

Ďalšie kľúčové zistenia úplne čerstvého prieskumu European Consumer Payment Report 2022 (ECPR 2022) potvrdzujú pochmúrny obraz finančnej pohody a ekonomických vyhliadok európskych spotrebiteľov. 

Rekordne vysoký nárast životných nákladov vyvolal vlnu úzkosti z platenia účtov. Spotrebitelia dychtivo hľadajú možnosti úspor. Udržateľnosť je medzi prvými na rane.

ECPR je najväčší celoeurópsky prieskum platobného správania spotrebiteľov. V roku 2022 sa prieskumu zúčastnilo 24 011 Európanov z 24 európskych krajín, z toho 1000 Slovákov.

Vzhľadom na rýchlo rastúce životné náklady začala pri rozhodovaní, kde minieme svoje peniaze, zohrávať hlavnú rolu cena. A to aj na úkor ekologickej a sociálnej udržateľnosti.

2 z 3 respondentov (67%) tvrdia, že by radi nakupovali udržateľnejšie tovary a služby, ale rastúce životné náklady im to sťažujú. 6 z 10 spotrebiteľov mení spôsob, akým míňajú peniaze a rovnako veľký podiel tvrdí, že kvôli inflácii a rastúcim životným nákladom už nedokážu zaplatiť vyššiu cenu za udržateľné výrobky. Rovnaké výsledky sme zaznamenali aj za Slovensko.

Viac nakupovať v diskontných predajniach

V európskom priemer viac ako polovica (54%) opýtaných uviedla, že v nasledujúcom roku plánujú viac nakupovať v diskontných predajniach, pričom v Rumunsku a Dánsku je to až 70%.

Tento trend je typický aj pre všetky severské krajiny. A hoci sú vo všeobecnosti ich obyvatelia považovaní za najšťastnejších, ťažké dopady inflácie pociťujú aj ony. Na Slovensku tendenciu nakupovania v diskontoch potvrdila takmer polovica respondentov (49%).


Mohlo by vás zaujímať: Tržby TOP 30 maklérov vlani rástli najrýchlejšie od roku 2014. Dôvodov je viac


Sociálna udržateľnosť a solidarita sú ďalšie oblasti udržateľnosti, kde vidíme dopad meniacich sa spotrebiteľských výdavkov. Neziskové a charitatívne organizácie žiaľ musia počítať so zníženými príjmami z darov. Každý piaty respondent (SK: 19%, EU: 21%), ktorý mení svoje správanie v oblasti výdavkov, uviedol, že v nasledujúcom roku bude menej prispievať na charitu ak vôbec.

„Kríza životných nákladov pochopiteľne spôsobila, že spotrebitelia, ktorí majú problém vyjsť s peniazmi, hľadajú zľavy a majú menej priestoru na míňanie na prémiové, či udržateľné tovary a služby. To môže priniesť ďalšie výzvy pre vlády, podniky a mimovládne organizácie, ktoré sa snažia podporovať udržateľnú spotrebu a ekologický prístup,“ približuje Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Avšak spotrebitelia aj naďalej požadujú, aby podniky konali eticky a udržateľne

Zo zistení ECPR 2022 vyplýva, že väčšina spotrebiteľov bude aj naďalej "trestať" spoločnosti, ktoré podľa nich konajú neekologicky a neeticky, napr. ak sa dopúšťajú predsudkov a diskriminácie spotrebiteľov z dôvodu rasovej alebo sociálno-ekonomickej príslušnosti.


Mohlo by vás zaujímať: TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2021 na Slovensku podľa oPoisteni.sk


Okamžite by u nich prestali míňať. Urobilo by tak až 54% Slovákov (EU priemer: 61%). Polovica potvrdila, že od spoločností, o ktorých vie, že poškodzujú životné prostredie nebudú nakupovať. A tretina by necítila žiadnu vinu za to, ak by neskoro uhradili faktúru podniku, ktorý nejakou formou koná neeticky.

Zdroj: Intrum

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články