Ako na poistenie pre deti doma aj v škole? Ukázal to aktuálny prieskum


			Ako na poistenie pre deti doma aj v škole? Ukázal to aktuálny prieskum

O poistenie pre deti sa zaujíma 8 z 10 rodičov. Ak ho neuzatvoria, dôvody sú rôzne. Napríklad 47 % rodičov svojim deťom radšej sporí a 36 % nemá na poistenie peniaze.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti FinGO.sk. Čo všetko sa oplatí vedieť o poistení pre deti, v akých situáciách rodine pomôže a ako je to s poistením v škole alebo pri štúdiu v zahraničí?

Vážny úraz dieťaťa bez ohľadu na to, či sa stane doma, na ihrisku alebo v škole môže výrazne ovplyvniť finančnú situáciu v rodine. K ľahším prípadom patrí zlomená ruka či noha, no ak sú zlomeniny alebo aj iné poranenia komplikovanejšie, nešťastie sa môže skončiť aj hospitalizáciou a operáciou.

Vtedy si minimálne jeden z rodičov berie dovolenku, OČR-ku alebo neplatené voľno, aby bol oporou svojmu dieťaťu. Bohužiaľ, aj závažné onkologické alebo srdcovo-cievne ochorenia postihujú aj deti a aj ich liečba a rekonvalescencia si vyžadujú nemalé finančné prostriedky. 

„V podobných nečakaných situáciách rodičom môže pomôcť poistenie dieťaťa, ktoré sa dá uzavrieť od 6 týždňov dieťaťa. Poistné nemusí predstavovať vysokú položku v rámci rodinného rozpočtu a môže stáť zhruba od 10 do 35 eur mesačne v závislosti od zvolených pripoistení a výšky poistných súm.

Poistenie rodičia väčšinou využijú ak ich dieťa utrpí vážny úraz, diagnostikujú mu závažnú chorobu alebo ho čaká napríklad operačný zákrok. Poistné plnenie sa v týchto situáciách pohybuje aj na úrovni desiatok tisíc eur. Pripoistiť sa dá aj OČR-ka, počas ktorej by musel rodič ostať dlhodobo s dieťaťom doma,” opisuje riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó. 

O poistenie dieťaťa sa zaujíma 8 z 10 rodičov

Podľa prieskumu medzi maklérmi FinGO.sk sa o poistenie pre deti zaujíma 80 % rodičov. „V tejto súvislosti však upozorňujem, že životným poistením by mal byť krytý v prvom rade rodič a až potom dieťa. Otec a matka sú ekonomicky činní a zabezpečujú príjem rodine, preto ak z dôvodu vážnej choroby alebo úrazu prestanú zarábať, práve ich poistenie môže finančne pokryť túto nečakanú situáciu v rodine,” vysvetľuje Szabó. 

Odborník však zároveň upozorňuje, že podľa jeho skúseností je až 8 z 10 životných poistiek klientov neaktuálnych a nechránia ich dostatočne. „Ak si uzatvára životné poistenie mladý slobodný človek a po čase sa mu narodí dieťa, mal by svoje poistné krytie prispôsobiť novej situácii. Kontrola a prípadné doplnenie existujúceho poistenia sú dôležité aj v prípade, ak si človek medzičasom vezme napríklad hypotéku alebo má iné úverové záväzky. Až potom keď má rodič správne nastavené vlastné poistné krytie v rámci poistenia, mal by rozmýšľať aj nad poistením svojho dieťaťa,” radí odborník.

FinGO.sk v prieskume zisťovalo aj to, aké dôvody väčšinou rodičov odrádzajú od poistenia pre deti. „Podľa prieskumu medzi našimi sprostredkovateľmi má až polovica rodičov zlé predchádzajúce skúsenosti so životným poistením alebo sa im zdá poistenie pre deti zbytočné. 47 % maklérov uviedlo aj to, že rodičia deťom namiesto poistenia radšej sporia a 36 % rodičov neuzavrie poistenie dieťaťu preto, lebo nemajú financie na platenie poistného,” opísal odborník na životné poistenie. 

Ako je to s poistením dieťaťa v škole

Úrazy sa však môžu stať aj v škole. Aké poistenie pomôže v takom prípade? „Úrazy žiakov a študentov počas výučby, na telesnej výchove, cez prestávku alebo aj na školskom výlete či na lyžiarskom výcviku môže kryť aj poistenie pre školy. Takéto skupinové úrazové poistenie je v porovnaní s klasickým životným poistením šírkou krytia obmedzené a väčšinou kryje trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu alebo dennú dávku za liečbu úrazu. Poistenie pre školy by však určite nemalo nahrádzať životné poistenie detí ani učiteľov a iných zamestnancov školy,” hovorí Matúš Madlenga, riaditeľ pre korporátne poistenie vo FinGO.sk.

Školy mávajú podľa odborníka poistenú aj zodpovednosť a odcudzenie alebo zničenie vecí. „Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škody, za ktoré je zodpovedná škola voči svojim zamestnancom aj voči žiakom. Kryje aj situácie, keď žiak nechtiac spôsobí škodu škole alebo inej tretej strane. Napríklad poškodí pri výučbe vyučovaciu pomôcku alebo spôsobí škodu na exkurzii či počas pobytu v škole v prírode,” opisuje odborník.

Škola si môže poistiť aj krádež majetku žiaka, ale aj tu je krytie obmedzené a netýka sa napríklad krádeže mobilu, notebooku alebo iných cenností, ktoré do školy nepatria. „Ak by dieťaťu v škole odcudzili školské potreby, poisťovňa túto škodu preplatí. Väčšinou sa však poistenie vzťahuje len vyslovene na školské potreby ako sú kalkulačky, učebnice, hudobné nástroje, špeciálne pomôcky na výučbu alebo aj zdravotnícke pomôcky ako dioptrické okuliare, pomocné vozíky a podobne,” priblížil Madlenga z FinGO.sk. 

Ako sa poistiť pri štúdiu v zahraničí

Aktuálna pandemická situácia to síce mnohým mladým sťažuje, ale keby sa študent chystal na študijný pobyt do zahraničia, mal by myslieť aj na cestovné poistenie. Aj keby študoval len na krok v susednej Českej republike či v Rakúsku. Verejné zdravotné poistenie, a teda aj Európsky preukaz zdravotného poistenia od zdravotnej poisťovne totiž mladým v cudzine vykryje len minimum nákladov spojených s ošetrením a liečbou. 

Niektoré poisťovne vytvorili aj špeciálne produkty pre našich študentov v zahraničí. Poistenie kryje hlavne liečebné náklady, ktoré im vzniknú pri návšteve lekára, v prípade úrazu alebo choroby. Okrem toho takéto poistenie môže obsahovať aj úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti keby v cudzine spôsobili škodu alebo aj poistenie batožiny,” dodáva riaditeľ pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefan Fajnor. 

7 rád pre uzatvorenie životného poistenia pre dieťa 

Radí Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk:

 1. Životné poistenie pre dieťa sa dá bežne v poisťovniach uzavrieť od 6 týždňov od narodenia.
 2. Poistenie pre deti by malo obsahovať úrazové krytie, v rámci ktorého sú dôležité pripoistenia denné odškodné, hospitalizácia, popáleniny a zlomeniny, trvalé následky úrazu a krytie detských kritických chorôb. 
 3. Pri menších úrazoch ako je napríklad zlomená ruka vám poisťovňa vyplatí plnenie v nižšej sume pár stoviek eur. Pri vážnejších úrazoch, ktoré sú spojené aj s trvalými následkami alebo v prípade detských kritických chorôb vám poisťovňa vyplatí aj tisícky eur v závislosti od nastavenia poistnej sumy.
 4. Niektoré produkty detského životného poistenia sú spojené aj so sporením. Odporúčam však rozdeliť poistenie a sporenie do dvoch samostatných finančných produktov a platí to pre deti aj pre dospelých. 
 5. Na trhu totiž existujú oveľa efektívnejšie možnosti sporenia pre deti. Zároveň ak sú zmluvy na životné poistenie a investovanie rozdelené, máte väčšiu mieru flexibility v oboch produktoch, lebo nie sú na seba priamo naviazané.
 6. Cena poistenia pre dieťa je individuálna a závisí od zvolených pripoistení, výšky poistných súm a takisto od preferencie poisťovne zo strany rodiča. Rovnaké poistné krytie pre dieťa vás môže stáť v každej poisťovni inú sumu.
 7. Ak poistíte dieťa v rovnakej poisťovni akú máte aj vy ako rodičia a pridáte ho do vašej poistnej zmluvy, je to finančne výhodnejšie. Čím viac poistených osôb je na zmluve, tým väčšie zľavy za počet osôb dostávate v poisťovni. Zároveň čím je vyššie celkové poistné, tým vzniká aj vyššia zľava z tohto poistného.

Koľko môže stáť poistenie pre dieťa

Radí Patrik Szabó, riaditeľ pre životné poistenie vo FinGO.sk: 

Výška mesačného poistného je individuálna a závisí od zvolených pripoistení, výšky poistných súm a krytia ako aj od preferencie poisťovne zo strany rodiča. Rozmedzie na jednotlivých pripoisteniach v poistnej zmluve pre dieťa môže vyzerať takto:

 • Denné odškodné 5 - 15 € (to znamená, že rodič, resp. osoba, ktorá sa stará o dieťa po úraze, dostane od poisťovne za každý deň liečenia úrazu 5 až 15 €)
 • Hospitalizácia 5 - 15 € (poisťovňa vyplatí za každý deň hospitalizácie dieťaťa v nemocnici 5 až 15 €)
 • Trvalé následky úrazu 7 000 – 25 000 € (túto sumu vyplatí poisťovňa v prípade vážneho úrazu, po ktorom ostanú dieťaťu trvalé následky – napríklad ak je hybnosť niektorej končatiny úplne alebo čiastočne porušená/nefunkčná, ak má čiastočnú alebo trvalú stratu zmyslových orgánov (sluch, zrak) a podobne)
 • Detské kritické choroby 7 000 - 20 000 € (túto sumu vyplatí poisťovňa, ak dieťa ochorie na kritickú chorobu, najčastejšie ide o onkologické alebo srdcovo-cievne ochorenia)
 • Chirurgický zákrok 500 – 1 500 € (túto sumu vyplatí poisťovňa, ak dieťa podstúpi chirurgický zákrok, ide napríklad o chirurgické zákroky po úraze ak dieťa spadne alebo sa poreže ostrým predmetom a má tržnú ranu, môže ísť aj o chirurgický zákrok pri detskej kritickej chorobe ako je napríklad operácia brušnej dutiny a podobne)

Cena za takto nastavené poistenie pre dieťa sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 35 € mesačne. Rodič si samozrejme môže poistenie pre dieťa nastaviť v závislosti od svojich finančných možností. To isté platí pre jeho vlastné životné poistenie, ktoré v dnešnej dobe určite netreba podceňovať.

 

Zdroj: FinGo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články