Za 1. polrok vyplatila Sociálna poisťovňa 908 dávok garančného poistenia


			Za 1. polrok vyplatila Sociálna poisťovňa 908 dávok garančného poistenia
1.8.2017 Poistný trh

Počet poberateľov dávky garančného poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, sa za posledný rok znížil.

Od januára do júna 2017 poisťovňa eviduje celkom 908 poberateľov tejto dávky, pričom jej priemerná mesačná výška za toto obdobie dosiahla 1673,27 eura. Informovala o tom Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Za prvý polrok minulého roka si pritom nárok na túto dávku uplatnilo 988 zamestnancov v priemernej mesačnej výške 1591,79 eura. V súčasnosti maximálna výška dávky garančného poistenia predstavuje 2736 eur.

Zamestnanci si môžu uplatniť nárok na dávku garančného poistenia v prípade vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Zamestnávateľ však musí byť garančne poistený.

Ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zamestnávateľovi a ten zamestnancovi dlhuje mzdu, zamestnanec o túto dávku požiada prostredníctvom oficiálneho formulára. Žiadosť o dávku garančného poistenia podá v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla zamestnávateľa.

Neuspokojené nároky zamestnancovi potvrdzuje zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca ustanovený v konkurznom konaní na tlačive Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia. Pobočka Sociálnej poisťovne do šesťdesiatich dní rozhodne o priznaní, prípadne nepriznaní takejto dávky.

Dávka garančného poistenia sa zamestnancovi poskytuje najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu, ktoré predchádzajú začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články