V druhom štvrťroku 2020 zbankrotovalo 2 834 Slovákov


			V druhom štvrťroku 2020 zbankrotovalo 2 834 Slovákov
6.7.2020 Poistný trh

Počet bankrotov v druhom štvrťroku 2020 medziročne klesol o takmer 35 percent. V júni 2020 bolo vyhlásených 816 osobných bankrotov, prvýkrát medzi mužmi zbakrotoval aj deväťdesiatnik.

V júni 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 816 osobných bankrotov a v druhom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol 2 834. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových a nebankových inštitúcií, je to o 22,06 percenta menej, než v predchádzajúcom, prvom štvrťroku 2020 s 3 636 osobnými bankrotmi.

V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2020 zbankrotovalo až o 34,67 percenta menej dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, keď súdy rozhodli o oddlžení 4 338 občanov Slovenska.

„Za poklesom osobných bankrotov v druhom štvrťroku 2020 môžeme skôr hľadať pre koronavírus obmedzené pracovné kapacity ľudí, ktorí sa na celom procese vyhlásenia osobných bankrotov podieľajú – od pracovníkov kancelárií Centra právnej pomoci, ktorí žiadosti priíjímajú a spracúvajú, až po sudcov jednotlivých súdov, ktoré osobné bankroty vyhlasujú,“ povedala Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

„Predpokladáme, že dôsledky pandémie koronavírusu sa v štatistikách osobných bankrotov pri nových dlžníkoch prejavia najskôr koncom roka 2021 alebo až v roku 2022.“

Čo prezradili štatistiky?

V júni 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom kraji - 203, najmenej v Žilinskom kraji - 55. Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2020 zbankrotovalo 44 642 dlžníkov. 

Zároveň v júni 2020 súdy zrušili 1 081 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1 000 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 81 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.

V júni 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 816 osobných bankrotov, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom s 1 055 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 22,65 percenta. V medziročnom porovnaní s júnom 2019 s 1 430 vyhlásenými osobnými bankrotmi sa ich počet v júni 2020 znížil až o 42,94 percenta. 

V druhom štvrťroku tohto roku počet osobných bankrotov dosiahol 2 834, čo je v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom 2020 s 3 636 osobnými bankrotmi o 22,06 percenta menej. Počet osobných bankrotov v druhom štvrťroku 2020 ešte výraznejšie klesol v medziročnom porovnaní – až o 34,67 percent, keď v druhom štvrťroku 2019 súdy rozhodli o oddlžení 4 338 občanov. 

Ako pandémia ovplyvňuje štatistiky

Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2020 zbankrotovalo 44 642 dlžníkov.

„Často sa stretávam s otázkou, ako pandémia koronavírusu ovplyvňuje štatistiky osobných bankrotov - vzhľadom na to, že značnej časti obyvateľov Slovenska klesli príjmy, resp. ich stratili a tým sa zvýšilo riziko, že nebudú schopní uhrádzať svoje záväzky. Otázka je logická, ale vzhľadom  na platnú legislatívu a podmienky vyhlásenia osobného bankrotu predpokladáme, že tieto súvislosti sa v štatistikách osobných bankrotov pri nových dlžníkoch prejavia najskôr koncom roka 2021 alebo až v roku 2022,“ povedala Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

„Za výrazným poklesom osobných bankrotov v druhom štvrťroku môžeme skôr hľadať pre koronavírus obmedzené pracovné kapacity ľudí, ktorí sa na celom procese vyhlásenia osobných bankrotov podieľajú – od pracovníkov kancelárií Centra právnej pomoci, ktorí žiadosti príijímajú a spracúvajú, až po sudcov jednotlivých súdov, ktoré osobné bankroty vyhlasujú.“

Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote vydaných v júni 2020 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 807  dlžníkov (98,90 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo 9 dlžníkov (1,10 %). V júni 2020 bolo 751 osobných bankrotov (92,03 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 65 osobných bankrotov (7,97 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov. 

Najviac bankrotov v Bratislavskom kraji

V júni 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom kraji – 203. Nasledoval Trnavský kraj so 132, Nitriansky kraj so 111 a Prešovský kraj so 101 osobnými bankrotmi. Najmenej rozhodnutí o oddlžení vydali súdy v Žilinskom– 55 a v Banskobystrickom kraji – 59.

S výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja počet osobných bankrotov vo všetkých ostatných krajoch medziročne klesol, najviac – o 81,09 percenta v Banskobystrickom kraji a o 74,18 percenta v Žilinskom kraji. Zatiaľ čo v Trnavskom kraji počet osobných bankrotov medziročne stúpol o 10 percent, v Bratislavskom kraji medziročný nárast počtu osobných bankrotov v júni 2020 dosiahol až 238,33 percenta.

 

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

AKO ZÍSKAJEM MÔJ ÚVER Z TEJTO VEĽKEJ SPOLOČNOSTI

Linda Mark,  14. 7. 2020

AKO ZÍSKAJEM MÔJ ÚVER Z TEJTO VEĽKEJ SPOLOČNOSTI

Ahoj milí ľudia, som Linda McDonald, momentálne žijúca v Austine v Texase, USA. Momentálne som vdovou s tromi deťmi a uviazol som vo finančnej situácii v apríli 2020 a musel som refinancovať a platiť svoje účty. Snažil som sa hľadať pôžičky od rôznych úverových spoločností, súkromných aj korporátnych, ale nikdy s úspechom, a väčšina bánk odmietla môj úver, nie sú úplne koristné voči tým kapucám, ktoré ich nazývajú požičiavateľmi vlastných peňazí, že sú všetky podvodné, všetko, čo chcú, je vaša peniaze a dobre od nich nepočujete, urobili mi to dvakrát predtým, ako som sa stretol s pánom Davidom Wilsonom. Najzaujímavejšou časťou je, že moja pôžička sa na mňa previedla do 74 hodín, takže vám odporučím kontaktovať pána Davida, ak máte záujem o pôžičku a ste si istí, že mu môžete splácať načas, môžete ho kontaktovať e-mailom ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com)

RSS

Súvisiace články