Počet konkurzov sa vyrovnal historickému minimu, klesli aj reštrukturalizácie


			Počet konkurzov sa vyrovnal historickému minimu, klesli aj reštrukturalizácie

V druhom štvrťroku 2020 bolo vyhlásených 36 konkurzov a boli povolené 4 reštrukturalizácie podnikateľských subjektov

V druhom štvrťroku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 36 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 4 reštrukturalizácie.

Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, (CRIF SK), v porovnaní s  prvým štvrťrokom 2020 sa počet vyhlásených konkurzov v druhom štvrťroku 2020 znížil o vyše 26 % a v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o viac ako 40 %. Počet konkurzov sa v druhom štvrťroku 2020 medziročne vyrovnal historickému minimu z roku 2007.

Počet reštrukturalizácií povolených v druhej štvrtine tohto roka je v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 o 20 percent nižší a v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom 2020 klesol až o 60 percent.  

„V poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu. Táto ochrana napríklad nedovoľuje veriteľom podať návrh na vyhlásenie konkurzu a rovnako ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Predpokladáme, že po skončení dočasnej ochrany sa počet firemných bankrotov zvýši, nakoľko nie pre všetky podnikateľské subjekty bude táto pomoc postačujúca,“ uvádza Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

Od roku 2006 do konca júna 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 4 206 konkurzov a povolených bolo 850 reštrukturalizácií.

V druhom štvrťroku 2020 bolo najviac konkurzov vyhlásených v skupine odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (12). Reštrukturalizácie súdy povolili v troch skupinách odvetví, najviac (2) v priemysle.

Najviac konkurzov súdy v druhom štvrťroku 2020 vyhlásili v Košickom (8) a v Prešovskom kraji (7), najmenej (2) v Bratislavskom a v Žilinskom kraji. Reštrukturalizácie boli povolené v štyroch krajoch: Banskobystrickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v druhom štvrťroku 2020 boli všetky konkurzy (100 %) vyhlásené na majetok podnikateľov - právnických osôb. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie (100 %) boli povolené podnikateľom - právnickým osobám.

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz.

Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Vyhlásené konkurzy v Slovenskej republike v druhom štvrťroku 2020

V druhom štvrťroku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 36 konkurzov na majetok dlžníkov, pričom z nich jeden konkurz bol vyhlásený po pôvodne povolenej reštrukturalizácii.

V porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom 2020, v ktorom bolo vyhlásených 49 konkurzov, sa ich počet v druhom štvrťroku 2020 znížil o 26,53 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 so 61 vyhlásenými konkurzmi ich počet v druhom kvartáli 2020 klesol o 40,98 %. 

Počet konkurzov vyhlásených v druhej štvrtine tohto roka sa v medziročnom porovnaní s rovnakými obdobiami rokov 2006 až 2020 vyrovnal s historicky najmenším počtom konkurzov v druhom štvrťroku 2007. Od roku 2006 do konca marca 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 4 206 konkurzov.

„V poklese počtu spoločností v konkurze sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu. Tá napríklad nedovoľuje veriteľom podať návrh na vyhlásenie konkurzu a rovnako ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Predpokladáme, že po skončení dočasnej ochrany sa počet firemných bankrotov zvýši, nakoľko nie pre všetky podnikateľské subjekty bude táto pomoc postačujúca,“ uvádza Ing. Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články