Aké sú súčasné trendy v tvorbe a využití povodňových máp poistným trhom?


			Aké sú súčasné trendy v tvorbe a využití povodňových máp poistným trhom?

Spoločnosť Intermap Technologies dodá Allianz poisťovni najnovšie mapy nebezpečenstva riečnej a prívalovej povodne pre celé územie Slovenska.

Európske zastúpenie spoločnosti Intermap Technologies v Prahe www.intermap.com/european-solutions dodá v druhej polovici roka 2022 slovenskej Allianz poisťovni, ktorá je majoritným hráčom na slovenskom poistnom trhu, pre účely upisovania rizika povodne najnovšie mapy nebezpečenstva riečnej a prívalovej povodne pre celé územie Slovenska.

Mapy povodňového nebezpečenstva od spoločnosti Intermap používa väčšina slovenského poistného trhu vrátane poisťovne Allianz už od roku 2006.

„Pôsobíme prakticky vo všetkých poisťovniach, ktoré sú súčasťou nadnárodných poistných skupín v širšom regióne strednej a východnej Európy a do ktorých v súčasnej dobe nasadzujeme naše riešenia. Český a slovenský poistný trh sú našimi referenčnými trhmi.

Naša pozícia na českom a slovenskom trhu je výsledkom viac ako 20-ročného pôsobenia vysoko kvalifikovaného a odborného tímu. Problematikou vývoja geografických informačných systémov, analytických a dátových komponentov riešenia pre kvantifikáciu rizika povodne a ďalších rizík tento tím žije,“ povedal Richard Šálekobchodný riaditeľ európskeho zastúpenia kanadsko-americkej spoločnosti Intermap Technologies so sídlom v Prahe.

„Najnovšia generácia máp povodňového nebezpečenstva celého územia Slovenska, ktorú Intermap uvádza na slovenský trh v tomto roku, je významným generačným posunom a prináša slovenskému poistnému trhu to najlepšie, čo je dnes na Slovensku v oblasti povodňového modelovania k dispozícii,“ spresnil R. Šálek.

„Sú vytvorené na veľmi presnom digitálnom modeli reliéfu od spoločnosti Eurosense, ktorá patrí k európskym lídrom na poli diaľkového prieskumu Zeme a geoinformačných technológií a ktorá sa výraznou mierou podieľala na fotogrametrickom spracovaní  a pravidelných aktualizáciách základných mapových databáz Slovenska, šiestich súvislých ortofotomáp  celého územia, vektorovej databázy GIS a digitálneho modelu terénu.

Východiskom pre mapovanie bola aj priestorová databáza osí a brehových línií vodných tokov a vodných plôch od spoločnosti T-Mapy, ktorá vytvára a udržiava najrozsiahlejšie mapové dielo mimo slovenského štátneho mapového diela a ktorá poskytuje komplexné geoinformačné riešenia pre verejnú správu, krízové riadenie, územné plánovanie a životné prostredie. Mapovanie samotné je založené na modernom fyzikálnom modelovaní za použitia prietokov a zrážok z vodomerných a zrážkomerných staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu.

„Okrem trhom bežne používaných zón N-ročného rozsahu zaplavenia riečnou povodňou obsahujú aj mapy maximálnej hĺbky zaplavenia, ale aj mapy prívalových, teda búrkových povodní“, popísal Ladislav Garassyriaditeľ vývoja nástrojov modelovania prírodných rizík a rizikového inžinierstva a dodal:

„Nové mapy povodňového nebezpečenstva od spoločnosti Intermap poskytnú slovenským poisťovniam konzistentný prístup počas celého životného cyklu portfólia, od upisovania až po zaistenie.

Zatiaľ čo pre úpis veľkých rizík je užitočné množstvo informácií, ktoré poskytujú jednotlivé analytické mapy povodňového nebezpečenstva, úseky poistenia majetku občanov určite ocenia syntetickú mapu povodňového ohrozenia vo forme jednoduchých semafórových zón.

Pri upisovaní a každoročnom obnovovaní zaistenia môžu poisťovne používať rovnaké informácie o povodňovom riziku od spoločnosti Intermap. Táto konzistentnosť im pomôže postúpiť primeranú mieru rizika na zaistenie, čo im umožní maximalizovať hodnotu ich zaistenia.“

Zdroj: Intermap Technologies

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články