Finančný kalendár udrží domácu kasu pod kontrolou


			Finančný kalendár udrží domácu kasu pod kontrolou

Začiatok roka je ideálnym obdobím na finančné plánovanie. Dôležité je spracovať si plán príjmov a výdavkov.

Peter Gurecka, odborník na financie PARTNERS GROUP SK radí, na čo myslieť, na aké náklady sa pripraviť a čo je dôležité pri zostavovaní finančného plánu na rok 2019. Pripravte si kalendár, kalkulačku, papier a ceruzku a začnite počítať. Hlavným pravidlom je držať sa stanovených plánov.

Vianočné sviatky, začiatok školy, narodeniny či dovolenka. Výdavky, ktoré sa v našom rozpočte objavujú každoročne, napriek tomu sa často stáva, že tieto mimoriadne výdavky ľudí prekvapia. Výsledkom býva, že častokrát siahnu po najhoršom finančnom riešení a zbytočne sa zadlžia. Predchádzať týmto situáciám sa dá jednoducho - plánovaním a finančným kalendárom na celý rok.

Na začiatku plánovania je potrebné spísať si aktuálny stav finančného majetku - koľko máte na účtoch, doma v prasiatku, či v investíciách. Potom si treba spísať predpokladané mesačné príjmy.

„Akýkoľvek príjem môžeme rozdeliť na dve skupiny, aktívny príjem a pasívny príjem. Aktívny príjem musím vytvárať ja sám, svojou prácou, a teda výška tohto príjmu je priamo závislá na mojom čase a schopnostiach," vysvetlil Peter Gurecka z PARTNERS GROUP SK.

Ako doplnil, typickým príkladom je ďalšie zamestnanie: „Pasívny príjem vytvorím raz a dostávam ho bez mojej priamej účasti napríklad investovaním, ziskom z podnikania či prenájmom nehnuteľnosti.“ Pri finančnom plánovaní spočítajte všetky príjmy. Myslieť treba aj na všetky výdavky. A to nielen na splátky hypotéky a úverov, ale aj nákup darčekov či zaplatenie dovolenky. Pri spisovaní každomesačných výdavkov je naozaj potrebné prejsť všetky príjmové a výdavkové položky, ideálne mať rozdelený rozpočet do niekoľkých kategórii. 

Konzultujte s odborníkmi 

Vytvoriť si dobrý finančný plán nie je ľahké. U väčšiny ľudí pritom dochádza k viacerým skresleniam. „Hlavným problémom je, že bežne človek plánuje len pozitívne veci a nikdy nie negatívne," upozorňuje P. Gurecka. Predísť tomu môžeme, ak svoje plány konzultujeme s finančným odborníkom. „Ten dokáže tieto riziká pre klienta kvantifikovať a vytvoriť finančný plán, kde plánujeme pozitívne udalosti a predchádzame možným rizikám," odporúča odborník.

Napísaný finančný plán je akási mapa, ktorá pomáha človeku orientovať sa vo svojich financiách v akejkoľvek situácii. K zmenám plánu môže dôjsť kedykoľvek, avšak z praxe sa potvrdzuje, že ľudia bez plánu robia vždy horšie finančné rozhodnutia.

Rozpočet na každý mesiac

V každom dobrom mesačnom rozpočte treba rátať s viacerými časťami. Prvou je rezerva na mimoriadne očakávané výdavky počas roka, druhou rezerva na neočakávané výdavky a iné finančné produkty (napr. investície na bývanie, pre budúcnosť detí, poistenie a pod.) treťou časťou sú financie určené na spotrebu. Finančné prostriedky v týchto častiach by mali byť uložené na oddelených účtoch pre zjednodušenú kontrolu skutočných výdavkov. Pri rozložení svojich financií dodržiavajte ideálne finančné miery 10:20:30:40. Teda 10 % z príjmu dajte na vytváranie si rezervy a 20 % na budúcnosť (napr. sporenie na penziu). Výška vašich pôžičiek by nikdy nemala presiahnuť 30 % z príjmu a na bežnú spotrebu si vyčleňte maximálne 40 % z príjmu.

Čo by mal minimálne obsahovať finančný plán?

 • veľké výdavky opakujúce sa každý rok (dovolenka, sviatky, nedoplatky....)
 • pravidelný mesačný rozpočet (strava, cestovné, náklady na bývanie..)
 • mesačne hradené finančné produkty (hypotéka, poistenie, mesačné finančné produkty)
 • vytváranie rezervy na neočakávané udalosti a investície (napr. pokazená pračka, auto, zubár... )

Základné zásady finančného plánovania

 • Určiť si ciele – stanovte si, čo chcete v budúcom roku dosiahnuť, čo si plánujete kúpiť, zabezpečiť či zažiť.
 • Byť realista - základným predpokladom pre dobre nastavený finančný plán je pravdivé zohľadnenie časových, príjmových, výdavkových či majetkových možností.
 • Disciplína je základ - je dokázané, že ak máte na očiach svoje ciele často, tak je veľká šanca, že ich aj dosiahnete. Jednotlivé ciele a kroky k ich napĺňaniu si zaznačte a umiestnite na viditeľné miesto.
 •  Pravidelná kontrola - dodržiavanie finančného plánu pravidelne kontrolujte.
 • Kategórie výdavkov
  o bývanie – nájom, energie, telefón, internet, TV, iné výdavky
  o automobil – pohonné hmoty a kvapaliny, servis, STK, iné výdavky
  o variabilné výdavky – strava, oblečenie, kultúra, cestovné, deti, domáce zvieratá, dovolenka, výdavky na podnikanie, iné výdavky (darčeky, drogéria, hobby, elektronika)
  o finančné produkty – úverové / investície / poistenie

Na tieto výdavky počas roka sa pripravte:


(narodeniny a sviatky blízkych si doplňte do mesiaca, kedy ich oslavujú)
• Január: zimná dovolenka, školská lyžovačka detí
• Február: Valentín a jarné prázdniny
• Marec: platenie daní, začiatok prác v záhrade a v okolí rodinného domu
• Apríl: Veľkonočné sviatky, prezutie vozidla na letné pneumatiky, servisná prehliadka
• Máj: nákup letného oblečenia, maturitná skúška
• Jún: koncoročné školské výlety
• Júl: letná dovolenka, detský tábor
• August: letná dovolenka, detský tábor
• September: začiatok školy
• Október: nákup zimného oblečenia
• November: prezutie vozidla na zimné pneumatiky, stužková
• December: Vianoce (darčeky, pečenie, dekorácie, sviatočný stôl), Silvester, zaplatenie poistiek za auto, byt (prípadne v iný mesiac, podľa dátumu splatnosti)

 

Zdroj: Partners Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.