SIPO poistenie Plus pomáha finančne zvládnuť nečakané situácie


			SIPO poistenie Plus pomáha finančne zvládnuť nečakané situácie
14.3.2018 Produkty, Poistný trh

Poistenie je určené všetkým držiteľom Poštovej karty, ktorí sú mladší ako 62 rokov a nie sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty.

SIPO poistenie Plus je jednoduchý a účelovým produkt Poštovej poisťovne, a. s., ktorý vznikol vďaka spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., ktorá vlastní 20 % podiel v Poštovej poisťovni. Vďaka tomuto spojeniu využíva toto poistenie v súčasnostni už viac ako 44 000 klientov. Poistenie si je možné ako doplnkovú službu k Poštovej karte zriadiť na ktorejkoľvek pošte.

Viac o Poštovej karte od Slovenskej pošty nájdete na internetovej stránke:
https://www.posta.sk/sluzby/postova-karta-obcan

SIPO poistenie Plus pomôže klientovi finančne ľahšie zvládnuť nečakané životné situácie v prípade:
* straty zamestnania a následnej nezametnanosti (trvajúcej aspoň 60 dní)
* invalidity následkom úrazu (invalidita – zníženie pracovnej schopnosti 70% a viac)
* pracovnej neschopnosti následkom úrazu (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní)

Komu je poistenie určené?
Poistenie je určené všetkým držiteľom Poštovej karty, ktorí sú mladší ako 62 rokov a nie sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty.

Čo presne získa klient vďaka poisteniu?
V prípade poistnej udalosti z dôvodu invalidity následkom úrazu poskytneme klientovi jednorazové poistené plnenie vo výške 1 000 €.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu straty zamestnania, resp. pracovnej neschopnosti následkom úrazu poskytneme klientovi poistné plnenie až do výšky 600 € (najviac 6 x po 100 €).

Ako je možné uhrádzať poistenie a koľko stojí?
SIPO poistenie Plus stojí klienta iba 0,97 € mesačne. Je možné ho uhrádzať prostredníctvom dokladu SIPO s mesačnou frekvenciou platenia alebo automatickým strhávaním poplatku z Poštovej karty mesačne, polročne alebo ročne.

Kam je vyplácané poistné plnenie?
Poistné plnenie je vyplatené klientovi na Poštovú kartu, z ktorej si finančné prostriedky môže následne vybrať alebo odoslať na bežný účet v banke a to na ktorejkoľvek pošte.

Na čo môže klient využiť poistné plnenie?
Poisťovňa neskúma, na aký účel využije klient poistné plnenie. Odporúčame finančné prostriedky z poistného plnenia využit na úhradu bežných mesačných výdavkov (nájomné, SIPO, elektrina a pod.) do doby, než bude klient opäť zárobkovo činný, resp. znovu pracovne aktívny po PNke a jeho finančná situácia sa stabilizuje.

Viac o SIPO poistení Plus nájdete na internetovej stránke poisťovne:
http://www.ppabk.sk/produkty/financie/sipo-poistenie-plus/

Zdroj: Poštová poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články