Seriál: Životná poistka pre seniorov? Nie je to žiadny problém - 13. časť


			Seriál: Životná poistka pre seniorov? Nie je to žiadny problém - 13. časť
18.1.2013 Produkty

Bojíte sa toho, kto sa o vás postará vo vyššom veku? Ak nechcete byť niekomu na staré kolená na ťarchu a túžite po samostatnosti, skúste sa poobzerať po životnej poistke, ktorá je určená špeciálne seniorom. Aké sú výhody či riziká takéhoto poistenia viac prezrádza Richard Modrák, Senior Consultant Partners Group SK.

 

Ako je to so životným poistením ľudí v staršom veku ako 45-rokov, prípadne seniorov?  

Každé poistenie, rovnako aj životné, má byť nastavené tak, aby v prípade vážnej udalosti (úraz, vážna choroba, invalidita, úmrtie) adekvátne nahradilo človeku alebo rodine ušlý príjem. S rastúcim vekom cena niektorých druhov poistení, napríklad poistenie pre prípad úmrtia, pre prípad kritických chorôb, PN a pod. v súvislosti s vyšším rizikom stúpa. Ak je životné poistenie spojené so sporením je dôležité, aby bolo nastavené tak, aby sa na konci poistenia vrátili klientovi minimálne vložené prostriedky. Dobré životné poistenie dokáže tieto financie navyše aj výrazne zhodnotiť.

Na čo poisťovne v staršom veku prihliadajú? Ponúkajú aj špeciálne produkty iba pre seniorov?

V staršom veku sa prihliada hlavne na zdravotný stav klienta, kde môže nastať situácia, že s ohľadom na predchádzajúci zdravotný stav budú niektoré druhy poistenia priamo vylúčené, prípadne bude účtovaný rizikový príplatok.

Poisťovne dnes ponúkajú mnoho produktov pre každý vek. Nie je dôležité ako sa ten produkt volá a či je špeciálny pre danú skupinu, ale či mu dokáže poistenie správne nastaviť jeho sprostredkovateľ. Preto by sa klienti v každom veku mali obracať výlučne na profesionálov v oblasti financií a poistenia.

Údajne poisťovne predajú životnú poistku aj s kratšou poistnou dobou od 5 rokov, hoci sa zvyčajne odporúča sporiť aspoň 10 rokov. Aké sa tam výhody či riziká kratšej poistnej doby pre poistenca v staršom veku?

Výhodnosť životného poistenia závisí hlavne na tom, či bolo správne zvolené a nastavené. Aj  životné poistenie s poistnou dobou 5 rokov je dobré poistenie, ak je správne nastavené a plní svoj účel. V tak krátkej dobe klient nemôže očakávať dobré zhodnotenie prostriedkov.

Kratšia poistná doba ma výhodu pri niektorých druhoch pripoistení, nakoľko poisťovňa znáša menšie riziko a pripoistenia môžu byť teda lacnejšie. Naopak hlavné riziko kratšej poistnej doby v staršom veku poistenca môže spôsobiť to, že vložené peniaze sa nedokážu zhodnotiť.

Majú poisťovne vyššie nároky pre poistencov v staršom veku a ako sa to prejavuje? Väčšina ľudí vo vyššom veku máva rôzne pridružené ochorenia. 

Nároky poisťovní súvisia prioritne s tým, či klient mal alebo nemal za predchádzajúce obdobie diagnostikovaný nejaký zdravotný problém, pričom nároky sú zamerané iba na preukázanie zdravotného stavu. V prípade dobrého zdravotného stavu a žiadnych predchádzajúcich zdravotných problémov nie sú kladené žiadne vyššie nároky poisťovne.

V prípade diagnostikovania predchádzajúcich alebo pretrvávajúcich zdravotných problémov je potrebné pred uzavretím poistenia konzultovať danú vec so svojim poradcom v oblasti financií a poistenia, bez ohľadu na vek klienta.

Ako majú poisťovne postavené poistné zmluvy pre poistencov v staršom veku a čo si treba všímať v zmluve, sú tam nejaké obmedzenia? Tvrdia totiž, že poistia aj čulého päťdesiatnika či šesťdesiatnika - otázne je, za akých podmienok.

Určité druhy poistení sú vekovo obmedzené, preto môže nastať prípad pre poistencov v staršom veku, že dané poistenie už nebude možné uzavrieť.  Pri uzatváraní poistenia je dobré informovať sa do akého veku dané poistenie platí, teda kryje príslušné riziko.

Sú ceny poistenia vo vyššom veku drahšie ako v mladšom veku a prečo je tomu tak? Je vôbec senior-klient pre poisťovňu zaujímavý a čím?

Určité poistenia (pre prípad úmrtia, pre prípad kritických chorôb, PN a pod.) súvisia prioritne s vekom klienta, preto čím vyšší vek, tým je riziko pre poisťovňu vyššie a teda aj vyššie poistné. Sú mnohé pripoistenia, ktoré nesúvisia s vekom klienta. Každý klient a v každom veku je pre kvalitnú poisťovňu zaujímavý, nakoľko vkladá svoje financie do poisťovne a vyjadruje jej týmto dôveru.

Kedy a v akých prípadoch sa seniorom neoplatí dať sa poistiť a prečo?  

V prípade, že sa v rámci zdravotného záznamu alebo aktuálneho zdravotného stavu klienta vyskytli určité zdravotné problémy, je vhodné zámer uzavretia poistenia a samotný návrh poistenia konzultovať vopred s odborníkom na financie a poistenie.

Ktoré typy pripoistení by mali byť pre klienta - seniora samozrejmosťou 

Každý klient, bez ohľadu na vek, by mal mať základné druhy poistenia: „Pre prípad úmrtia,
pre prípad kritických (závažných) chorôb,  pre prípad trvalých následkov úrazu“, sú to poistenia ktoré by mal mať každý. Okrem toho sú také, ktoré je dobré mať vo svojom portfóliu ako „doba nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia následkom úrazu, chirurgický zákrok“.

Presný typ a nastavenie poistenia závisí od veku a príjmu klienta a hlavne, či je niekto na ňom finančne závislý, prípadne ak má finančné záväzky v podobe úverov a podobne. Poistenie v prvom rade slúži na ochranu v prípade vzniku nečakanej udalosti, kde dokáže zabezpečiť rodinu pred finančnými problémami, zmiernenie finančných nákladov a udržanie štandardu života klienta.

Akých zbytočným chybám by sa mali vyvarovať seniori v staršom veku pri životnom poistení?

Obyvatelia Slovenska a hlavne seniori v staršom veku nie sú zvyknutí na to, že aj produkty ako je životné poistenie sa časom vyvíjajú a menia a mali by sa prispôsobovať aktuálnym potrebám klienta. To čo bolo v minulosti bežné je dnes už často neaktuálne a neplní svoj účel.
Preto je vhodné staršie poistné zmluvy (akékoľvek, vrátane životných), hlavne z obdobia pred prechodom na eurá konzultovať s odborníkom na financie a poistenie, najlepšie nezávislým. Podľa štatistík väčšina starších poistení na Slovensku už neplní svoj pôvodný účel vzhľadom na dnešné pomery.

oPoisteni.sk

 

Takto vám pomôže životné poistenie v starobe:

Životné poistenia obsahujúce ochranu pre prípad úrazu – dokázali aj seniorom nie raz zabezpečiť finančné prostriedky na kvalitnú liečbu.

Životné poistenie s ochranou pre prípad úmrtia – dokázali rodine zmierniť finančné náklady v prípade tej najhoršej udalosti.

Dobré životné poistenie so sporiacou zložkou – dokáže pre seniora zabezpečiť zvýšenie príjmu v dôchodkovom veku a tak udržať životný štandard.

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS