S majetkom musí rásť aj vaša poistka


			S majetkom musí rásť aj vaša poistka
23.5.2013 Produkty

Považujete poistenie majetku za zbytočne vyhodené peniaze? Robíte chybu. Štatistiky totiž ukazujú, že majetok má poistený až 80 percent Slovákov. Otázne je, či ho majú poistený správne. Richard Modrák, Senior Consultant Partners Group SK radí, podľa čoho sa riadiť pri výbere poistenia majetku.

Aký je na Slovensku poistný trh, čo sa týka poistenia majetku - ponúkajú ho všetky poisťovne, alebo len vybrané? Aké sú medzi ich produktami rozdiely?

Nie všetky poisťovne ponúkajú aj poistenie majetku, nakoľko niektoré sa špecializujú len na vybrané druhy poistenia, napríklad cestovné poistenie a podobne. Naopak, sú poisťovne,ktoré sa vyslovene špecializujú len na poistenie majetku a sú v tom špecialisti.

Rozdiely medzi poisteniami v poistení majetku sú výrazné. Preto je dobré vedieť, v čom sa ktorá ako líši a čo ponúka navyše. Aj pre také poistenie, ako je poistenie vozidla „PZP“, kde základné krytie je takmer identické, v jednotlivých poisťovniach sú výrazné odlišnosti v doplnkových službách ako sú asistenčné služby, poskytnutie náhradného vozidla a pod.

Čo zahŕňa poistenie: domu, bytu a domácnosti - čo ľudia často o nich nevedia?

Poistenie domu, bytu a domácnosti v závislosti od balíčku služieb danej poisťovne môže zahŕňať buď iba základné poistenie samotnej nehnuteľnosti, prípadne aj vybavenia domácnosti a príslušenstva, zodpovednosti z vlastníctva danej nehnuteľnosti a podobne. Klienti častokrát práve nepoznajú rozdiel v poistení iba nehnuteľnosti a poistení domácnosti, čoho dôsledkom môže byť následné neplnenie zo strany poisťovne.

Druhý najčastejší problém je podhodnotenie, alebo nadhodnotenie hodnoty poisteného majetku, čoho dôsledkom je buď neprimerane vysoké poistné, respektíve krátenie plnenia v prípade poistnej udalosti.

Kedy je z vášho pohľadu nutné poistiť si dom či byt? Zrejme by to malo byť vtedy, kedy už niečo reálne vlastníme, nie sme napríklad v prenájme...

Vždy sa oplatí poistiť svoj majetok minimálne z toho dôvodu, že každý klient vynaloží nemalé financie na jeho získanie, pričom výška poistenia je zanedbateľná v porovnaní s výškou ochrany ktorú takto získa. Vopred je potrebné si vždy zvážiť čo je predmetom ochrany a aké riziká hrozia z jeho vlastníctva. Dobré poistenie by určite nemalo chýbať, keď je daný majetok získaný na základe úveru.

Ktoré otázky by si mal človek položiť pri poistení majetku?

Preverte si, aká je reálna hodnota vášho majetku – vplýva na cenu poistenia, riadťe sa kúpnou cenou, znaleckým posudkom v prípade nehnuteľnosti, prípadne iným spôsobom ohodnotenia,

Dôležitá je aj kvalita spoločnosti v ktorej plánujete uzavrieť poistenie – zistite si základné informácie o danej spoločnosti, ako je jej veľkosť, tradícia značky, rozsah služieb.

Od čoho sa odvíja cena pri poistení majetku – majú poisťovne rôzne ceny pri rôznych mestách či lokalitách, alebo ako to funguje? Odhaľte nám trochu to pozadie?

Cena za poistenie majetku závisí od miesta umiestnenia. Napríklad iné má malá obec ako krajské mesto, iné je umiestnenie budovy pri rieke. Cena poistenia závisí prioritne s rizikom ktoré hrozí, že nastane prípadná škoda.

Ako krok po kroku postupovať, ak si chceme vybaviť poistenie? V akej orientačnej výška by mala byť táto naša poistka a čo by mala zahŕňať?

Najlepšie je stretnúť sa s nezávislým finančným poradcom ktorý klienta jednak zorientuje v poistení majetku: ako funguje a čo by malo obsahovať a hlavne vypracuje nezávislé porovnanie nad viacerými poisťovňami. Navyše dokáže vybaviť lepšiu cenu, respektíve zľavu než by si to klient riešil sám. Výška ochrany krytia majetku v tomto prípade nehnuteľnosti, by mala vždy vychádzať z platnej ceny nehnuteľnosti a jeho vybavenia, tzn. kúpnu cenu ponížiť o cenu pozemku a záhrady.

O čo všetko sa bude poisťovňa zaujímať pri poistení majetku? Bude potrebovať našu kúpnu zmluvu, rozlohu bytu, zoznam cenností, ktoré máme v domácnosti, alebo čo si môže pred podpisom zmluvy preveriť?

Všetky podklady, ktoré ako klient viete poskytnúť, môžu pomôcť pri návrhu poistenia. Údaje ako je rozloha, umiestnenie objektu, v prípade bytu aj poschodie, vek stavby sú nevyhnutné.
Ak sa jedná o poistenie domu, je dobré si preveriť či sa nachádza v záplavovej oblasti, respektíve či sa tam vyskytli v minulosti pôvodne.

Aké najčastejšie predsudky majú najčastejšie ľudia pri poisťovaní majetku?

Najčastejší predsudok je, že poistenie pre daného klienta je zbytočné „mne sa nemôže nič stať...“. Bohužiaľ práve tento mýtus sa najčastejšie opačne naplní tým, čo si to myslia.

Druhým je, že poisťovňa aj tak nebude plniť, poisťovňa vždy plní nakoľko jej to vyplýva priamo zo zákona. Iná vec je, či tá poistka bola dobre nastavená. Preto je dobré sa obrátiť práve na nezávislého poradcu, ktorý to vie objektívne posúdiť a poradiť.

oPoisteni.sk


Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS