Na staré poistné zmluvy môžete draho doplatiť


			Na staré poistné zmluvy môžete draho doplatiť
15.5.2020 Produkty

Nedávny výbuch prešovskej bytovky priniesol viacerým jej obyvateľom rozčarovanie v oblasti poistného krytia. Za sumu, ktorú im vyplatili poisťovne, si totiž nové bývanie v rovnakej lokalite dovoliť nemohli.

Prečo? „Stretávame sa s tým, že klienti často nevedia, aký veľký rozdiel je medzi východiskovou a trhovou hodnotou ich nehnuteľnosti,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union. 

Kým východiskovou hodnotou sa rozumie suma, za ktorú sa dá postaviť nový byt alebo dom, trhová hodnota je tvorená aktuálnou situáciou na trhu nehnuteľností. Ak cena bytu časom klesne, napríklad o 20 percent a poistná zmluva sa neaktualizuje, nič sa nestane. V prípade škody poisťovňa vždy vyplatí dosť peňazí na obstaranie nového bývania. Problém nastane, keď nehnuteľnosti začnú zdražovať. Ak klient nezareaguje, môže sa jeho poistka podhodnotiť. A to sa deje oveľa častejšie.

Za posledné roky pritom ceny bytov výrazne rástli. Vidíme to napríklad v Nitre, do ktorej prišli investori, ale aj v malých mestách, kde dopyt výrazne prevyšuje ponuku. Osobitnou kapitolou je hlavné mesto, kde v niektorých prípadoch kupci ešte aj licitujú cenu. „Ľudia, aj keď sú poistení, majú staré poistné zmluvy na neadekvátne nízke poistné sumy alebo si ich nastavili podľa výšky úveru, ktorý si na kúpu bytu brali. Tieto sumy tak nezodpovedajú cenám, za ktoré by si dnes dokázali svoj byt kúpiť,“ hovorí Marek Švirloch, vedúci poistenia majetku v poisťovni Union. 

Tá prichádza s novým produktom pre svojich retailových klientov – UNIDOMom, ktorým si môžu klienti poistiť svoj rodinný dom, byt či domácnosť. Spolu s rodinným domom majú automaticky kryté škody aj na okolitom majetku ako je oplotenie, chodníky, studňa či septik, a to až do výšky 20 % z hodnoty domu.

Pri poistení bytu je automaticky poistené aj garážové státie alebo box, pokiaľ si ich klient kúpil spolu s bytom. Produkt ponúka krytie viac ako 30tich rizík, od tých základných ako je požiar či výbuch, cez prírodné katastrofy ako sú povodne a zemetrasenie, až po škody spôsobené ľudskou zlomyseľnosťou, teda rôzne krádeže, vandalizmus či sprejerov. 

A to najdôležitejšie - pri poistnej udalosti Union poisťovňa vypláca škodu vždy v nových cenách. Klient tak dostane dosť peňazí, aby si mohol poškodenú vec opraviť alebo zničenú vec kúpiť. A je jedno, či je to starý televízor alebo nový byt, do ktorého sa nedávno nasťahoval. Preto je ten správny čas na nastavenie si vhodnej výšky hodnoty poisteného majetku a vybratie toho správneho produktu. 

Zdroj: Union

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Potrebujete pôžičku?

Camilla Karlsen,  27. 6. 2020

AHOJ; Potrebujete pôžičku?
Poskytujeme všetky typy úverových služieb: osobný úver, podnikateľský úver, hypotekárny úver, pôžičku na auto, pôžičku na konsolidáciu dlhov, pôžičku na splatenie vašich účtov a mnoho ďalších.

Potrebujete pôžičku na financovanie vášho projektu?
Môžeme vás podporiť pôžičkou na realizáciu vašich projektov, ako sú: výstavba vašich domov, kancelárií, fariem a tiež financovanie vašich cestovných projektov, vašej spoločnosti alebo projektu, na ktorý potrebujete externé financovanie.

Potrebujete investičný fond?
Môžeme investovať do vašich veľkých projektov. Toto je vyhradené pre spoločnosti hľadajúce investorov na financovanie svojich výskumných projektov, projektov nehnuteľností, prevzatí a iných obchodných potrieb.

Viac informácií o ponuke pôžičiek nájdete tu:
Meno: Camilla Karlsen (referentka úverového strediska)
Kontaktná pošta: novaglobalfinances@gmail.com
WhatsApp / Telegram contact: +33751156474

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN

Loan Lender,  21. 6. 2020

ARE YOU IN NEED OF ANY TYPE OF LOAN?
Guaranteed Instant cash offer here Online apply now
Quick financial cash offer
Do you need Finance? Are you looking for Finance?
Are you looking for finance to enlarge your business?
We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get a finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bill Then  send us an email now for more information Contact Us Via.email: indiabullsfinance@post.cz or Whats-app us on: +447440072239
Mr Usman

Potrebujete pôžičku?

Camilla Karlsen,  17. 6. 2020

AHOJ; Potrebujete pôžičku?
Poskytujeme všetky typy úverových služieb: osobný úver, podnikateľský úver, hypotekárny úver, pôžičku na auto, pôžičku na konsolidáciu dlhov, pôžičku na splatenie vašich účtov a mnoho ďalších.

Potrebujete pôžičku na financovanie vášho projektu?
Môžeme vás podporiť pôžičkou na realizáciu vašich projektov, ako sú: výstavba vašich domov, kancelárií, fariem a tiež financovanie vašich cestovných projektov, vašej spoločnosti alebo projektu, na ktorý potrebujete externé financovanie.

Potrebujete investičný fond?
Môžeme investovať do vašich veľkých projektov. Toto je vyhradené pre spoločnosti hľadajúce investorov na financovanie svojich výskumných projektov, projektov nehnuteľností, prevzatí a iných obchodných potrieb.

VYBERTE SI NAJLEPŠIE ÚVEROVÉ MOŽNOSTI TERAZ !!!
Pre viac informácií o našich službách nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: novaglobalfinances@gmail.com

RSS