Groupama: Garantovaná likvidácia do 10 dní


			Groupama: Garantovaná likvidácia do 10 dní
25.4.2017 Produkty

Rýchlosť likvidácie patrí v prípade poistnej udalosti medzi najdôležitejšie faktory. Poisťovňa Groupama garantuje ako prvá slovenská poisťovňa lehotu 10 dní.

Garancia likvidácie do 10 dní sa vzťahuje na poistenie nehnuteľností a domácností, havarijné poistenie a cestovné poistenie. Zaručuje, že bude škodová udalosť uzavretá do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. V prípade, že Groupama nestihne vybaviť stanovené škody do určenej lehoty, uhradí klientovi polročné poistné.

Promptné riešenie je v Groupame dobrým zvykom. „Od spustenia služby v roku 2015 evidujeme celkovo pri všetkých troch typoch poistenia viac ako 98 % úspešnosť. V roku 2016 sa podarilo uzatvoriť bezmála 75 % škodových udalostí do troch pracovných dní. Takmer 40 % škodových udalostí bolo dokonca uzatvorených do 24 hodín od doručenia posledného dokumentu,“ hovorí Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama.

Pri 2 % škôd, ktoré sa nepodarilo vybaviť v lehote 10 dní, si Groupama splnila svoje záväzky a vyplatila klientovi polročné poistné. Garanciu získa každý klient automaticky a bezplatne, stačí, ak má v Groupame platné jedno z vyššie uvedených poistení.

Garancia platí v prípade splnenia dvoch nenáročných kritérií. Prvým je, že klient musí nahlásiť škodu na aktuálnom tlačive oznámenia o škodovej udalosti. Zároveň musí byť na tomto tlačive uvedené platné mobilné telefónne číslo, na ktoré bude klientovi odoslaná informačná SMS správa o uzavretí škodovej udalosti.

Zdroj: Groupama poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články