Najväčšie riziká podľa Swiss RE? Nedostatok vody i dokonalý kyberútok


			Najväčšie riziká podľa Swiss RE? Nedostatok vody i dokonalý kyberútok

Zaisťovňa Swiss Re zverejnila aktuálnu správu o výzvach s najväčším rizikovým potenciálom. Patria medzi ne obmedzovanie prístupu na poistné trhy, regulačné fragmentácie, návrat inflácie, kumulácia rizík a napríklad tiež zákonodarstva o zodpovednosti v súvislosti s umelou inteligenciou.

Podľa špecialistov Modely Swiss Re by podnikanie globálne pôsobiacich spoločností mohlo byť ohrozené aj rastúcou kontrolou kapitálových tokov a protekcionistickými opatreniami. Rozširovanie regulatórnej fragmentácie by mohlo mať ten dôsledok, že poisťovatelia aj zaisťovatelia by už neboli naďalej schopní podporovať hospodárske aktivity jednotlivých podnikov v súčasnom rozsahu.

Popri politických rizikách sa novo stáva ďalším rizikom inflácia, ktorá môže mať v poisťovníctve negatívne dopady. Vedomá politika Európskej centrálnej banky – v podstate nulové úrokové sadzby – by mohla podľa Swiss Re poškodiť rentabilitu poisťovateľov. Obzvlášť dlhodobé záväzky v poistení choroby a životnom poistení by mohli negatívne pôsobiť na správu aktív.

V súvislosti s klimatickými zmenami pokladá Swiss Re za veľký problém predovšetkým rastúci nedostatok vody. Týka sa to juhozápadu USA, ale aj niektorých oblastí v Stredomorí, Afrike, Ázii i Latinskej Amerike. Súvisiace spektrum rizík je pomerne široké, a to od lesných požiarov, cez konkurenčný boj o vodu pre energetický sektor a poľnohospodárstvo až po masovú migráciu.

S tým sú spojené aj zdravotné riziká, ktoré sa môžu vyvinúť v obrovské riziko. Podľa Swiss Re už nejde o otázku, či sa nejaká smrteľná infekčná choroba objaví, ale ide o to, kedy a v akom rozsahu sa objaví. V extrémnom prípade môže pandémie byť vážnym rizikom pre životné a zdravotné poisťovne aj pre medzinárodné finančné trhy.

Nie je možné zabudnúť ani na strach z veľkého kyberútoku. Pre podniky aj súkromné ​​osoby sú stále obľúbenejšie cloudové služby. Takto ale stúpa počet rizík a možnosť, že skutočne dôjde k „perfektnému" útoku, a to napríklad v dôsledku kybernetického (hackerského) zásahu alebo výpadku elektrického prúdu. Správa Swiss Re je trochu deprimujúca, ale určite objektívna. Vyvíjajúce sa a nové riziká nemožno nijako podceňovať. To platí pre politiku, poisťovníctvo, aj celé národné hospodárstvo.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články