Philippe Donnet potvrdil pozíciu generálneho riaditeľa Assicurazioni Generali 


			Philippe Donnet potvrdil pozíciu generálneho riaditeľa Assicurazioni Generali 

Počas Výročného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v talianskom Terste, bolo vymenované nové predstavenstvo. 

Zoznam, ktorý predložilo predchádzajúce predstavenstvo Assicurazioni Generali, si získal väčšinu hlasov akcionárov. Andrea Sironi, bývalý predseda talianskej burzy cenných papierov, sa stal novým predsedom predstavenstva Generali a Philippe Donnet (na fotografii) potvrdil svoju pozíciu generálneho riaditeľa Assicurazioni Generali na jeho tretie funkčné obdobie.

Do nového predstavenstva boli zvolení z väčšinového zoznamu Clemente Rebecchini, Diva Moriani, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler. Z prvého menšinového zoznamu boli zvolení Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi, Flavio Cattaneo. 

Všetci zvolení riaditelia vyhlásili, že spĺňajú podmienky profesionality, bezúhonnosti a nezávislosti, ktoré sa vyžadujú podľa platných talianskych právnych predpisov pre poisťovne. Prvé zasadnutie novozvolenej správnej rady sa uskutoční v prvej polovici budúceho týždňa, na ktorom sa bude rokovať o vymenovaní členov orgánov spoločnosti.

Andrea Sironi, novozvolený predseda predstavenstva Generali, uviedol: „Je pre mňa cťou, že som bol zvolený za predsedu Assicurazioni Generali, skupiny s veľkou históriou, ktorá vždy zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu v hospodárskom a finančnom systéme Talianska a Európy. Chcel by som vyjadriť svoju osobnú vďaku a ako aj poďakovanie celej Skupiny Gabrieleovi Galateri di Genolovi za vyváženosť, profesionalitu a odhodlanie, s ktorými viedol Generali počas uplynulých jedenástich rokov.

Mojím záväzkom vo funkcii predsedu predstavenstva bude po vymenovaní predstavenstvom urobiť všetko pre to, aby som čo najlepšie zastupoval všetky zainteresované strany Generali - mojím hlavným cieľom je robiť to najlepšie pre spoločnosť a jej udržateľnú budúcnosť. S vedomím, že výsledok schôdze odráža vôľu väčšiny akcionárov, dúfam, že sa všetci môžeme spoločne angažovať v prospech nášho cieľa, ktorým sú záujmy spoločnosti Assicurazioni Generali."

Philippe Donnet, znovuzvolený generálny riaditeľ Skupiny Generali, povedal: "Vedenie Generali víta výsledok valného zhromaždenia, ktoré potvrdilo dôveru v nami zvolenú stratégiu Celoživotného partnera 24: Na ceste k rastu. Spolu so zamestnancami Generali sme upevnili naše vedúce postavenie v Európe a stali sme sa celoživotným partnerom pre rastúcu základňu klientov.

Zároveň sme posilnili inovácie a digitalizáciu, zvýšili zisky a plne integrovali udržateľnosť do nášho podnikania. Náš strategický plán ponúka jasnú víziu pre skupinu v roku 2024 a bude vytvárať hodnoty pre všetky zainteresované strany. Teším sa na spoluprácu s novou správnou radou, ktorá prinesie do Skupiny ďalšie zručnosti a odborné znalosti, aby sme tento plán úspešne zrealizovali."

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.