Ľudské zlyhanie a zábudlivosť sú dôvodom neplatenia faktúr skôr v západných krajinách


			Ľudské zlyhanie a zábudlivosť sú dôvodom neplatenia faktúr skôr v západných krajinách
27.8.2019 Poistný trh, Škody

Ľudské zlyhanie alebo formálne chyby pri platení faktúr, čo sa týka firemných zákazníkov, sa v oveľa väčšej miere vyskytujú medzi západoeurópskymi než východoeurópskymi krajinami. 

Ukázala to reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“, skupiny EOS.

Kým na východe ľudské zlyhanie považuje za dôvod zlej platobnej disciplíny v priemere 30 % respondentov spomedzi firemných zákazníkov, na západe je to až 37 %. Najvypuklejšie je vnímaný tento problém v Dánsku (49 %) a Veľkej Británii (41%).

Formálne chyby sa medzi východoeurópskymi krajinami objavili v 26 % prípadov, medzi západoeurópskymi je to 34 %. Najčastejšie boli uvádzané v Španielsku (43 %) a Dánsku (41%). Najmenší výskyt ľudského zlyhania či formálnych chýb bol zistený v Rusku (20 a 17 %) a tiež Slovinsku (22 a 15 %).

Čo sa týka koncových zákazníkov, veľký rozdiel medzi západo- a východoeurópskymi krajinami je v zábudlivosti: Na východe uvádza tento dôvod neplatenia faktúr 41 % respondentov, na západe až 53 %. Najzábudlivejšími sú ľudia vo Veľkej Británii (61 %) a Francúzsku (60 %).

Zábudlivosť medzi koncovými zákazníkmi či ľudské zlyhanie medzi firemnými je vážnym dôvodom, pre ktorý dochádza k výpadkom pri platení faktúr. Dôsledkom toho je narušený plynulý cash-flow firiem, niektoré majú kvôli nedostatku peňazí dôvodné obavy o svoju existenciu. V takom prípade odporúčame zamyslieť sa nad využívaním služieb spoločností orientujúcich sa na inkaso a manažment pohľadávok,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Zdroj: EOS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články