Ani mesiac nestačí, aby došlo k úhrade faktúr na Slovensku


			Ani mesiac nestačí, aby došlo k úhrade faktúr na Slovensku
12.7.2019 Poistný trh

V Nemecku to trvá 23 dní, rovnako tak v Dánsku. Ešte aj v Českej republike či Chorvátsku uplynie menej dní - 34, kým dôjde k úhrade faktúr než na Slovensku. 

U nás sa platby priemerne realizujú až za 36 dní, čo výrazne prevyšuje počet dní v kalendárnom mesiaci. Naproti tomu, aj Rusko má oveľa kratšiu splatnosť faktúr – len 19 dní. Také výsledky priniesla   reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI.
 
Slovensko tak patrí medzi krajiny, kde sa doba splatnosti fraktúr pre koncových, ale aj pre biznis zákazníkov pohybuje na hornej hranici. Je to nad priemerom krajín východnej Európy - faktúry sa uhrádzajú za 35 dní, ale aj priemerom západoeurópskych krajín (31 dní). Celkovo za Európu bola vlani doba splatnosti faktúr 34 dní. 
 
„Dlhé lehoty splatnosti faktúr nie sú dobrým signálom podnikateľského prostredia na Slovensku. Firmám môžu spôsobiť vážne trhliny v rámci plynulého cash flow, ale aj stratu zisku, niektoré sú nútené odložiť plánované investície či prepúšťať svojich zamestnancov. V krajnom prípade môže byť ohrozená samotná existencia firiem,“ priblížil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.
 
Dodáva ešte, že trendom dnešnej doby je skôr skracovať lehoty splatnosti faktúr. „Platí totiž, že čím majú firmy kratšie lehoty, tým väčšia je šanca, že im zákazníci aj reálne zaplatia.“
 
Reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“ EOS KSI ešte odhalila, že firmám sa v rámci celej skúmanej vzorky európskych krajín podarilo medziročne skrátiť splatnosť faktúr o 1 deň – z 35 na 34 dní. 
 
Splatnost faktur
 
Zdroj: EOS KSI, segment B2B aj B2C.
 
Zdroj: EOS KSI

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články