NN Group prevezme obchodné aktivity spoločnosti MetLife v Poľsku a Grécku


			NN Group prevezme obchodné aktivity spoločnosti MetLife v Poľsku a Grécku

Spoločnosť NN Group (spoločnosť NN) prevezme obchodné aktivity spoločnosti MetLife v Poľsku a Grécku za protihodnotu 584 miliónov eur.

Upevnenie vedúcich pozícií spoločnosti NN na dvoch atraktívnych rastových trhoch v Európe pridaním silných a ziskových podnikov a vytvorením synergií

Posilnenie súčasných popredných pozícií v oblasti životného a dôchodkového poistenia v Poľsku a vytvorenie poprednej poisťovne v oblasti životného poistenia v Grécku

Rozšírenie distribučných kapacít prostredníctvom silných sietí (viazaných) sprostredkovateľov a maklérov

Prírastok prevádzkového kapitálu má v roku 2024 vzrásť na približne 50 miliónov eur, čiastočne bez zahrnutia synergií nákladov; očakáva sa dvojciferná návratnosť investícií

Udržanie silnej solventnosti po uskutočnení transakcie, negatívny vplyv na ukazovateľ platobnej schopnosti vo výške približne 6 percentuálnych bodov (proforma k 31. decembru 2020)

Spoločnosť NN Group oznámila, že uzavrela dohodu o prevzatí obchodných aktivít spoločnosti MetLife v Poľsku a Grécku za celkovú protihodnotu vo výške 584 miliónov eur. Táto akvizícia ešte viac posilní vedúce postavenie spoločnosti NN na trhu v oblasti životného a dôchodkového poistenia v Poľsku a zároveň prispeje k vytvoreniu poprednej poisťovne na trhu v Grécku.

David Knibbe, generálny riaditeľ spoločnosti NN Group: „Zo strategického a finančného hľadiska ide o jedinečnú príležitosť na zvýšenie hodnoty a upevnenie vedúcich pozícií spoločnosti NN na týchto trhoch. Akvizícia zvýši rozsah pôsobnosti, poskytne príležitosti na rast a podporí diverzifikáciu v oblasti životného poistenia a ochrany na trhoch s nízkou mierou prenikania poistenia.

Keďže spoločnosť NN začala podnikať v Grécku v roku 1980 a v Poľsku v roku 1994, tieto trhy dobre poznáme a rozumieme im. Aktivity spoločnosti MetLife sú úzko späté s našimi aktivitami, kultúrne sa zhodujú a majú podobný obchodný model, čo umožňuje plynulú integráciu.

Popri kombinovaní silných stránok oboch spoločností sa budeme naďalej zameriavať na zvyšovanie spokojnosti našich nových aj existujúcich zákazníkov. Sme radi, že v našej spoločnosti privítame približne 2,7 milióna nových zákazníkov a 450 nových kolegov a že budeme spolupracovať s ďalšími približne 1 600 (viazanými) sprostredkovateľmi a maklérmi.“

Strategické zdôvodnenie

Akvizícia takmer zdvojnásobí celkovú zákaznícku základňu spoločnosti NN v Poľsku a Grécku a vytvorí silnú platformu pre budúci rast s potenciálom synergií nákladov.

Poľsko

V Poľsku, ktoré je najväčším trhom v strednej a východnej Európe, sa podiel spoločnosti NN na trhu so životným poistením zvýši z 8 % na 12 %, čo posilní jej pozíciu na hodnotu približne 500 miliónov eur ročného hrubého predpísaného poistného. Distribučný dosah spoločnosti NN sa rozšíri o rozsiahlu sieť 1 200 viazaných sprostredkovateľov, ako aj o externé partnerstvá.

Grécko

V Grécku sa spoločnosť NN vďaka tejto transakcii stane poprednou poisťovňou v oblasti životného poistenia s kombinovaným 31 % podielom na trhu životného a zdravotného poistenia a 18 % celkovým podielom na trhu. Spoločnosť NN sa stane lídrom na trhu zamestnaneckých výhod a skupinových dôchodkov a rozšíri atraktívne grécke portfólio úrazového a zdravotného poistenia. Súčasťou transakcie je sieť viac ako 400 viazaných sprostredkovateľov, čím sa kapacita súčasného počtu viazaných sprostredkovateľov predaja zvýši o 50 %. Spoločnosť NN v Grécku naďalej diverzifikuje svoju distribučnú platformu pridávaním sprostredkovateľských aj priamych kanálov.

Finančný vplyv

Očakáva sa, že akvizícia prinesie dvojcifernú návratnosť investícií, vytvorí synergie a povedie k prírastku prevádzkového kapitálu vo výške 50 miliónov EUR ročne v roku 2024 bez započítania časti synergií, ktoré budú speňažené prostredníctvom zmeny predpokladov.

Transakcia bude financovaná kombináciou hotovostného kapitálu na úrovni holdingu a približne 100 miliónov eur miestneho prebytočného kapitálu. Táto transakcia neovplyvní dividendovú politiku spoločnosti NN a program spätného odkúpenia akcií.

Podmienky a postup

Uzavretie transakcie podlieha získaniu potrebných regulačných povolení a povolení v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sa očakávajú v prvej polovici roka 2022.

Poznámka: Peňažné toky vrátane dividend, ktoré sa majú vyplatiť súčasným akcionárom pred dokončením v očakávanej výške 36 miliónov eur, budú odpočítané z celkovej protihodnoty vo výške 620 miliónov eur (pri súčasnom kurze PLN-EUR FX).

 

Zdroj: NN Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS