Generali prevezme dcérske spoločnosti ERGO v Maďarsku a na Slovensku


			Generali prevezme dcérske spoločnosti ERGO v Maďarsku a na Slovensku

Spoločnosť Generali podpísala zmluvu o prevzatí životného, ​​neživotného a kompozitného produktového portfólia subjektov ERGO International AG v Maďarsku a na Slovensku. 

Akvizícia bude ešte preskúmaná, resp. schválená regulačnými a protimonopolnými úradmi, ako je obvyklé u transakcií tohto druhu. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú poskytovať podrobnosti o kúpnej cene a ďalších podmienkach. Príjmy z poistného v zainteresovaných subjektoch ERGO dosiahli v roku 2017 viac ako 20,6 miliónov eur. Táto zmena nebude mať podľa vyjadrení všetkých hráčov žiadny vplyv na záväzky voči existujúcim klientom ERGO.

„Predpokladaná akvizícia portfólia životného, ​​neživotného a kompozitného portfólia v Maďarsku a na Slovensku je ďalším krokom na našej úspešnej investičnej ceste v strednej a východnej Európe. Transakcia je plne v súlade so stratégiou skupiny, ktorej zámerom je celkový rast a posilňovanie vedúcej pozície v Európe, najmä v regióne CEE. Sme presvedčení, že každý klient ERGO bude ťažiť z našich odborných znalostí a rozsiahlej ponuky produktov a služieb," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Generali CEE Holding Luciano Cirino. 

„Dohoda jasne ukazuje, že sa držíme primárnej stratégie konsolidácie nášho medzinárodného obchodu. Som presvedčený, že ideme tým správnym smerom, ktorého cieľom je udržateľný rast v medzinárodnom obchodnom kontexte," dodal Alexander Ankel, výkonný riaditeľ spoločnosti ERGO International AG. 

V spojitosti so spoločnosťou ERGO sa nedávno objavila informácia, že bulharská poisťovňa Euroins Insurance Group (EIG) sa dohodla na prevzatí divíziou nemeckej spoločnosti ERGO v ďalších európskych krajinách – v Českej republike, Rumunsku a Bielorusku. V Českej republike a Rumunsku bulharská poisťovňa prevezme sekcie životného aj neživotného poistenia, v Bielorusku potom sekciu životného poistenia.

Obe strany už podpísali dohodu o kúpe a teraz tiež čakajú na vyjadrenie úradov pre ochranu hospodárskej súťaže. Podľa podmienok zmluvy spoločnosť EIG získa všetky akcie spoločností ERGO, vrátane pracovných zmlúv, portfólia klientov a IT systémov. Príjem z poistného všetkých preberaných subjektov predstavoval v roku 2017 celkovo 72 miliónov eur.

Po uzavretí existujúcej dohody bude EIG pôsobiť v jedenástich európskych krajinách, pričom v siedmich z nich, ktorými sú Bulharsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Ukrajina, Gruzínsko, Česko a Bielorusko, bude mať dcérske firmy. 

„Akvizícia dcérskych spoločností ERGO v Rumunsku, Českej republike a Bielorusku vyhovuje stratégii firmy rozšíriť našu prítomnosť na stredoeurópskych trhoch a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. V týchto regiónoch vidíme obrovský potenciál rastu, a zároveň možnosť diverzifikácie nášho produktového portfólia. EIG ponúkne svojim novým dcérskym spoločnostiam osvedčené postupy z operácií v rámci svojej vlastnej siete a poskytne novým klientom širokú škálu spoľahlivých poistných produktov, ktoré nepochybne prispejú k ďalšiemu rozvoju daných trhov," komentoval Jeroen van Leeuwen, výkonný riaditeľ spoločnosti EIG.

„S novou akvizíciou súvisí tiež naša snaha vytvoriť pevné a prosperujúce partnerstvo s významným globálnym hráčom, poisťovacou spoločnosťou ERGO. To nám dáva možnosť získať cenné know-how a nepreberné množstvo cenných skúsenosti," dodal Jeroen van Leeuwen, ktorý sa vďaka tejto akvizícii opäť spája s Českou republikou, kde dlhých 13 rokov šéfoval ČSOB Poisťovni. V tej skončil po vzájomnej dohode s vedením skupiny KBC, ktorá je vlastníkom ČSOB k 31. 3. 2015. V Českej republike pôsobil tiež vo vtedajšej ING poisťovni a v poisťovniach Allianz a Commercial Union. 

Zdroj: Generali Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS