16 možných rizík blízkej budúcnosti podľa Swiss Re


			16 možných rizík blízkej budúcnosti podľa Swiss Re

Nová správa globálnej zaisťovne Swiss Re sa opäť rozhliada po potenciálnych nebezpečenstvách, ktoré nám do budúcnosti hrozia.

Tie najvýznamnejšie sa týkajú stretu nových technológií a starej infraštruktúry, myšlienok proti 5G, peňažnej politiky a mnohostranných dôsledkov zmeny klímy.

Swiss Re Institute publikoval tohtoročnú správu „New Emerging Risk Insights". Identifikoval celkom 16 rizík, ktoré môžu prerobiť v blízkej budúcnosti zmenu alebo novo vzniknúť. Pritom sa jedná o riziká „ťažko kvantifikovateľné a majúce významné dopady na odvetvie alebo spoločnosť". 

Ako zistili analytici zaisťovne Swiss Re, pomenované riziká sú relevantné pre oblasť životného aj neživotného poistenia, správu aktív, rovnako ako pre operatívny obchod a prevádzku alebo podmienky na poistnom trhu.

Orientácia podľa možných scenárov

„Riziká sú objasnené tak, aby to pomohlo poisťovniam pripraviť sa a nastaviť prevádzku na nové scenáre vývoja, podľa ktorých bude treba prispôsobiť alebo adaptovať doterajšie postupy, trhové správanie a produktovú paletu," vysvetľuje zámer Swiss Re Institute.

Ako obvykle triedi správa riziká podľa dvoch kritérií: na jednej strane z časového hľadiska (do troch rokov alebo neskôr) a na druhej strane podľa stupňa dopadov (vysoký, stredný, nízky). Celkom piatim rizikám z celkových šestnástich pripísali autori potenciálne vysoký vplyv na oblasť poisťovníctva.

Nové technológie verzus staré infraštruktúry

K blízkemu dianiu do budúcnosti patrí konflikt medzi novými technológiami a starou infraštruktúrou. „Hardware v oblastiach s kritickou infraštruktúrou, ako sú inteligentné energetické siete alebo vedenia v nemocniciach, je často zastaraný," píše sa v správe Swiss Re. Poisťovatelia sa cíti preto konfrontovaní s vyššou kumuláciou rizík a neočakávaným potenciálom strát vo sfére majetkových škôd, ujmy na zdraví, prerušenie prevádzky a kybernetických rizík. 

Rozšírenie testov génov

Do kategórie relevantných rizík patrí tiež stále sa rozširujúca prax génových testov. Tie v posledných rokoch podstatne zlacneli a vo forme jednoduchých „klientskych sád k aplikácii" putovali aj k súkromným osobám, takže sú ľahko k dispozícii v cenovo dostupnej podobe. Všeobecná akceptácia takýchto testov má významné účinky na aktivity životných poisťovní, a to tak vo vzťahu k správe dát, ako aj k právnym predpisom stanoveným dozorom.

Proti 5G technológiám

K trom dlhodobo vôbec najdôležitejším rizikám patrí správa rozširovania 5G technológií, nasledovníka súčasného 4G LTE štandardu. Tieto technológie umožňujú bezdrôtové spojenia v reálnom čase pre každé zariadenie alebo prístroj označovaný ako „internet vecí". Príkladom môžu byť autonómne auta alebo prevádzky riadené senzory.

Podľa vyjadrenia zástupcov Swiss Re zahŕňa tento vývoj doteraz neveľmi akcentovanénebezpečenstvo: „Už vyslovované myšlienky ohľadom prípadných negatívnych zdravotných účinkov elektromagnetických polí budú asi silnieť." Okrem toho môžu hackeri využiť rýchlosť a objemy 5G k tomu, aby rýchlejšie sťahovali a kradli dáta. „Najväčšie obavy smerujú k možným únikom dát a porušeniu ochrany dát alebo ich bezpečnosti, a tiež ku špionáži." 

Fiškálna a menová politika má hranice

Druhé riziko s dlhodobým horizontom a potenciálne hlbokým zásahom sa týka predpokladu, že intervenčné možnosti centrálnych bánk narazia na svoje hranice. Existuje vzrastajúci konsenzus o tom, že ďalšie oslabenie konjunktúry bude vyžadovať reakciu v oblasti fiškálnej politiky. Branže zabezpečenia a poistenia by podľa Swiss Re mohli z takýchto krokov profitovať, ak prenesú zmeny rast a finančnú stabilitu. „Avšak rast neistoty a z toho prameniaca vyššia volatilita finančných trhov, ako pokles hodnoty aktív, predstavujú potenciálne rizikové faktory."

Rôzne riziká vyplývajúce zo zmeny klímy

Ako veľmi významné riziko uvádza správa tiež zmenu klimatických pomerov. Najväčšie s ním spojené nebezpečenstvo pre zdravotný stav ľudí prichádzajúce z vĺn horúčav, záplav, sucha, požiarov a infekčných chorôb, potenciálne generujúcich vyššiu úmrtnosť a rastúce výdavky na zdravotnú starostlivosť.  

Zdroj: www.versicherungsjournal.at

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články