Zamestnávatelia: Oznámte Sociálnej poisťovni typ právneho vzťahu zamestnancov do 25. februára 2022


			Zamestnávatelia: Oznámte Sociálnej poisťovni typ právneho vzťahu zamestnancov do 25. februára 2022

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit.

Preto je potrebné, aby zamestnávatelia cez e-Služby poskytli Sociálnej poisťovni informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov.

Od typu právneho vzťahu je odvodená aj zmena pri platení poistného do Sociálnej poisťovne a financovanie podpory v čase skrátenej práce. V tejto súvislosti sa Sociálna poisťovňa obracia na tých zamestnávateľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby najneskôr do 25. februára 2022 oznámili typ právneho vzťahu každého zamestnanca v záujme korektných údajov a platenia poistného v správnej výške podľa nového zákona.

Ako už Sociálna poisťovňa koncom minulého roku informovala, pre zabezpečenie výkonu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) potrebuje súčinnosť zamestnávateľov, ktorí majú potrebné údaje o svojich zamestnancoch. V spoločnom záujme zamestnávateľov i Sociálnej poisťovne je, aby zamestnanci boli naďalej aj podľa nového zákona správne v Sociálnej poisťovni evidovaní a mali odvedené poistné v správnej výške.

Sociálna poisťovňa v uplynulom čase urobila viacero krokov pre uľahčenie evidencie, ktorú zamestnávatelia pravidelne odosielajú do Sociálnej poisťovne. Keďže táto evidencia sa vykonáva prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne, niet pochýb, že zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú, sa v súboroch obsahujúcich zoznamy zamestnancov dobre orientujú a rýchlo porozumejú aj doplneným prvkom v tejto evidencii.

Zamestnávatelia si tam najnovšie nájdu možnosť exportu súboru, ktorý obsahuje výlučne zoznam zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“. Tento súbor je pre nich novou pomôckou, ktorá im uľahčí plnenie povinností a kontrolu zamestnancov, ktorí platia poistné na podporu v čase skrátenej práce.

Úplná a presná evidencia v Sociálnej poisťovni, okrem plnenia povinností podľa zákona, bude v budúcnosti znamenať aj bezproblémové a rýchle vybavenie finančnej podpory.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články