Sociálna poisťovňa v 2. kvartáli 2021 spracovala viac dôchodkov ako v čase bez pandémie


			Sociálna poisťovňa v 2. kvartáli 2021 spracovala viac dôchodkov ako v čase bez pandémie

Sociálna poisťovňa už v úvode roka 2021 zaznamenala výrazne zvýšený počet žiadostí o dôchodok a tento trend pokračoval aj v 2. kvartáli.

Na druhej strane výrazne rástla aj jej rozhodovacia činnosť. Počet rozhodnutých žiadostí v mesiacoch apríl, máj a jún (2. kvartál) nielenže výrazne prekonal počty rozhodnutých žiadostí za rovnaké mesiace v roku 2020, ale aj v roku 2019, teda ešte v časoch bez pandémie.

V 1. kvartáli roku 2021 zaznamenala Sociálna poisťovňa obrovský nárast žiadostí o dôchodky. Evidovala ich viac ako 35 tisíc a tento trend pokračoval aj v 2. kvartáli, keď ich prišlo viac ako 36 tisíc. Celkovo počet žiadostí o dôchodkové dávky za I. polrok 2021 oproti rovnakému obdobiu 2020 medziročne vzrástol o viac ako 33 %. Kým v 1. polroku 2020 evidovala Sociálna poisťovňa 53 373 doručených žiadostí o dôchodok, v 1. polroku 2021 ich bolo až 71 184.  

Výrazne rástla aj rozhodovacia činnosť SP o nových žiadostiach

Od stabilizácie personálnej situácie zaviedla SP v sekcii dôchodkového poistenia organizáciu práce, na základe ktorej počet rozhodnutých žiadostí v mesiacoch apríl, máj a jún (2. kvartál) nielenže výrazne prekonal počty rozhodnutých žiadostí za rovnaké mesiace v roku 2020, ale aj v roku 2019, teda ešte v časoch bez pandémie. Sociálna poisťovňa spracovala v 2. kvartáli 2021 spolu 35 242 dôchodkov. Pritom v júni 2021 zamestnanci dôchodkovej sekcie vybavili až rekordných 14 345 žiadostí, čo je viac ako štvrtina oproti mesačnému priemeru.

V predstihu SP vybavuje aj ďalšie dôchodkové agendy

Zamestnanci v predstihu vybavovali aj ďalšie agendy, ktoré súvisia s premietnutím novej legislatívy do rozhodovacej praxe.

Náročnou agendou bolo priznávanie kompenzácií skupine „diskriminovaných“ poistencov ročníkov narodenia 1957-65, ktorým sa v minulosti podľa vtedajšej právnej úpravy nemohla zohľadniť výchova detí pri znižovaní dôchodkového veku.

Sociálna poisťovňa už doteraz odstránila viac ako 45 200 diskriminácií poistencov, a to vo výraznom predstihu, keďže zákonnú lehotu má až do konca roka 2022. V predstihu pripravila aj výplatu jednorazového príspevku 630 eur pre takmer 400 priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorí ho dostávajú aktuálne v auguste, hoci zákonná lehota je do konca septembra 2021.

Podobne SP od začiatku roka priebežne na základe novej legislatívy zvyšuje príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja a vypláca im aj jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1 898 eur. Nárok naň majú aj rehoľníčky a rehoľníci, odsunutí v 50. rokoch do internačných kláštorov so statusom politických väzňov.

Okrem toho SP zabezpečila prepočet exekučných zrážok 30 500 dôchodcov, ktorým v dôsledku zmeny životného minima znížila alebo zastavila exekučné zrážky. V týchto dňoch sa už pripravuje aj na ďalšiu významnú agendu - v novembri tohto roka, čo je o mesiac skôr oproti minulému roku, vyplatí 13. dôchodok približne 1,4 mil. poberateľom dôchodkových dávok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články