Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov


			Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov

Vláda 19. mája 2021 schválila nariadenie, ktorým sa posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a za mesiace január, február, marec a apríl 2021.

Pôvodne mali zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odložené poistné za tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, podľa nového nariadenia vlády sa im však táto lehota postupne posunie o tri mesiace až do roku 2023.

Nové lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú nasledovné:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023

Upozorňujeme, za nariadenie vlády o týchto lehotách nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021 už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty.

K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Sociálna poisťovňa eviduje za spomínané mesiace roku 2020 a 2021 od zamestnávateľov a SZČO aktuálne spolu 35 138 podaných čestných vyhlásení o odklad poistného (k 14. 5. 2021). Na sociálne poistenie im za odložené poistné zostáva postupne uhradiť viac ako 51,4 mil. eur, z toho zamestnávatelia 50 mil. eur a živnostníci a ostatné SZČO 1,4 mil. eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.