O odpustenie poistného za apríl požiadalo 34 551 zamestnávateľov a SZČO


			O odpustenie poistného za apríl požiadalo 34 551 zamestnávateľov a SZČO

O odpustenie poistného za apríl 2020 požiadalo Sociálnu poisťovňu 34 551 subjektov, z toho bolo 15 035 SZČO a 19 516 zamestnávateľov.

Túto možnosť mali zamestnávatelia alebo povinne poistené SZČO, ktoré boli v apríli 2020 nútené uzatvoriť aspoň jednu prevádzku najmenej na 15 dní.

Možnosť požiadať o odklad poistného za marec využilo 11 791 subjektov, z toho bolo 5 281 SZČO a 6 510 zamestnávateľov. O odklad žiadali tí zamestnávatelia a povinne poistené SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Pri splnení podmienok im bude splatnosť predĺžená do 31. júla 2020.

Sociálna poisťovňa sa pri vybavovaní tejto agendy stretáva s viacerými chybami žiadateľov. K najčastejším patrí to, že odosielateľ uvedie nesprávny alebo neexistujúci variabilný symbol, ktorý umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu žiadateľa. Tiež sa vyskytujú prípady, že odosielateľ síce uvedie správny variabilný symbol, ale v období, za ktoré čestné vyhlásenie podáva nie je registrovaný ako odvádzateľ poistného (napr. ukončil činnosť pred marcom alebo začína až v máji).

Niektorí žiadatelia si zase pozorne neprečítajú upozornenia pri vypĺňaní jednoduchého formuláru, ktoré sú v ňom uvedené a do niektorých políčok vpisujú údaje a informácie, ktoré tam nepatria. Sociálna poisťovňa sa pri súčasných mimoriadnych počtoch požiadaviek musí zaoberať aj overovaním správnych údajov a odstraňovaním týchto chýb. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články