Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes


			Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov.

„Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

S nápadom presunúť sporiteľov späť do rizikovejších a výnosnejších fondov sa stotožňujú aj politici. Čo chýba je spôsob, akým sa to zrealizuje. V zásade ide o postupný presun úspor z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných. Nevyriešenou otázkou je, kedy sa tento presun má začať a ako dlho má trvať.

Odborná verejnosť aj politici sa zhodnú, čo je vzácny jav. Avšak aj keď sa zhodli, sporiteľ tým ešte nič nezískal. Kým sa totiž začnú jeho úspory v dôchodkových fondov presúvať, uplynie ešte nejaký čas. Pritom táto téma a aj zhoda nie sú nové.

Má sporiteľ čakať, kým sa odsúhlasí zákon a začnú sa jeho dôchodkové úspory dostávať do želanej podoby? Určite nie. Celý proces môže urýchliť a zlepšiť si tým vyhliadky na výšku dôchodku.

Už dnes si môže presunúť malú časť dôchodkových úspor do výnosnejších fondov. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu cez internet, prípadne vypísať žiadosť. Keďže má ísť o postupné a nie nárazové presúvanie, tento krok treba opakovať v pravidelnom intervale. Či už pôjde o týždenný, mesačný, štvrťročný alebo polročný, je už na samotnom sporiteľovi.

Veľkosť presúvanej sumy súvisí s dĺžkou obdobia, počas ktorého sa celý proces má zrealizovať. Hovorí sa o dvanástich mesiacoch až troch rokoch. To je opäť otázka na samotného sporiteľa. Čím kratšie trvanie, tým vyššie investičné riziko s potenciálom vyššieho výnosu.

Celá zmena spočíva v nastavení rozloženia existujúceho majetku a nasmerovania nových príspevkov. Nové príspevky by mali smerovať do negarantovaného fondu. Rozloženie existujúceho majetku sa rieši cez pomerové rozdelenie medzi garantovaný a negarantovaný fond. Napríklad začať 95 % : 5 % v prospech garantovaného a postupne ho meniť na 90 % : 10 %, 85 % : 15 % atď. podľa toho, aký dlhý čas má táto úprava trvať.

Keďže sa odporúčanie odbornej verejnosti vzácne zhoduje s politickou vôľou, sporiteľ nemá mať dôvod dilemy. Ide len o to, či chce čakať, kým presun urobia za neho druhí, alebo sa na to podujme sám. Čím dlhšie bude mať peniaze v rizikovejších fondoch, tým nižšie riziko bude podstupovať a zároveň má vyššiu šancu viac zhodnotiť svoje dôchodkové úspory.

Ak si neviete poradiť ako na to, kontaktujte svojho sprostredkovateľa dôchodkového sporenia. Je uvedený na zmluve, ktorú ste podpisovali. Ak ju neviete nájsť, môžete sa obrátiť na ľubovoľného finančného agenta s licenciou na starobné dôchodkové sporenie.

Ak nevyjde ani to, stále môžete kontaktovať priamo dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej máte vedenú zmluvu. Politik je totiž posledný človek, ktorý by vám vytvoril dôchodok podľa vašich predstáv.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články