Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Sídlo: Bajkalská 30, P.O.Box 86
820 05 Bratislava 25

Telefón: 02/53 631 125

Web: http://www.adss.sk/


Asociácia sa zameriava na presadzovanie spoločných záujmov v oblasti legislatívy a na efektívne zabezpečovanie sporenia s dôrazom na ochranu práv sporiteľov a poberateľov dôchodkov.

Zakladajúcimi členmi ADSS boli dôchodcovské spoločnosti AEGON, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS, ČSOB, ING, Pohoda, Prvá dôchodková sporiteľňa a VÚB Generali.

Na Slovensku dnes ponúka svoje služby šesť dôchodkových správcovských spoločností:

  • AEGON d.s.s., a.s.
  • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s. (do marca 2007 Winterthur d.s.s., a.s.)
  • DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Súvisiace články