Zaujímavosť: Koronakríza mení prístup Nemcov k bankám


			Zaujímavosť: Koronakríza mení prístup Nemcov k bankám
30.9.2020 Zahraničie

COVID-19 „zariadil" podstatné posuny v zaobchádzaní s hotovosťou a kontaktoch s bankou. K tomuto záveru dospela reprezentatívna štúdia z dielne Psyma Research + Consulting GmbH.

Takmer každý druhý Nemec kvôli korona pandémii platí viac bezhotovostne ako pred krízou, zatiaľ čo druhá polovica žiadne zmeny nepociťuje. 

Presnejšie, oveľa viac alebo viac bezhotovostne  platí aktuálne 45 % respondentov. Naopak 5 % platilo viac alebo oveľa viac hotovosťou. Ak sledujeme konkrétne úkony týkajúce sa platenia a zaobchádzania s peniazmi, sú zmeny v správaní nemeckej populácie ešte zreteľnejšie. Každý štvrtý používa teraz častejšie on-line banking, a každý tretí vyberá v bankomate hotovosť menej často ako predtým. 

Komunikácia s vlastnou bankou sa počas pandémie a núdzového stavu zmenila len málo. Štúdia ukázala, že telefonické poradenstvo, alebo kontakt cez e-mail nebol využívaný častejšie ako pred COVIDOM-19.

Vzhľadom k tomu, že osobného poradenstva vzhľadom na situáciu bolo menej, a pritom kontakty cez telefón, video alebo e-mail nijako výrazne neposilnili, vychádza sa z toho, že vo všeobecnosti bolo stykov medzi zákazníkmi a bankami menej a vzájomná komunikácia sa zredukovala.  

Na otázku, ako sa v aktuálnej covidovej dobe zmenil spôsob interakcie s bankou, najviac respondentov odpovedalo, že využívali „výrazne častejšie" alebo „častejšie" on-line bankovníctvo (19, resp. 6 %, celkom teda štvrtina opýtaných).

Naopak, najviac ubudlo spomínaných výberov z bankomatu: podstatne menej často alebo menej často chodilo k bankomatu 19, resp. 16 % oslovených, celkovo teda viac ako tretina (35 %). Podľa očakávania sa prepadli osobné stretnutia s poradcami (u 29 % respondentov). Solídny nárast síce vykazuje na jednej strane videochat (častejšie ho využívalo 17 % opýtaných), ale súčasne 20 % oslovených uviedlo, že tento komunikačný kanál využíva zriedkavejšie ako pred krízou.

Tí, ktorí počas pandémie a v súčasnosti rezignovali na individuálne poradenstvo, sa už nehodlajú v budúcnosti k tomuto osobnému servisu vracať (66 %). Pokiaľ ale je niekto aktuálne zvyknutý s bankou mailovať, telefonovať alebo chatovať, plánuje pri tom zostať aj do budúcnosti.

Osobné stretávanie a poradenstvo na mieste už  ľudí toľko do budúcnosti neláka a zrejme sa k danému rozsahu z minulosti nevrátia. Ukazuje sa teda, že (nielen) dokiaľ potrvajú obmedzenia osobného styku a zákazníci budú navštevovať banky menej často, mali by tieto upevňovať a vylepšovať ďalšie spoľahlivé cesty ku klientovi, aby posilnili väzbu a nestratili ho.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS