Vplyv COVID-19 na poisťovací obchod vo vybraných krajinách


			Vplyv COVID-19 na poisťovací obchod vo vybraných krajinách

V USA sa počas pandemickej krízy presúva rastúci počet spotrebiteľov od poisťovacích agentov priamo k poisťovateľom. 

Tento trend potvrdzuje napr. štúdia spoločnosti J. D. Power, špecializovanej na analýzu dát. Chyby v zameraní činnosti a zlá výkonnosť vraj priviedli sprostredkovateľské firmy v boji o klientov do existenčných problémov. 

Situácia na trhu sa zmenila tiež v Spojenom kráľovstve. Podľa expertného názoru sa už pri prvom obmedzení alebo zastavení ekonomickej činnosti prejavila dramatická zmena, pokiaľ ide o želania a rozhodovanie klientov. Nikto presne nevedel, čo nastane, a tak sa vlastne konala najväčšia trhová zmena za posledné desaťročie. Preto musel tiež v Spojenom kráľovstve zasiahnuť štát a finančne podporiť krízou postihnuté sprostredkovateľské firmy, aby zabránil ich kolapsom.

Poisťovatelia v Spojenom kráľovstve sa pokúšali hlavne popohnať digitalizáciu. Podľa expertov sa ale poisťovatelia musia pozrieť za hranice svojho odboru, a to smerom k veľkým technologickým firmám a novým netradičným podnikom, ktoré sa starajú o lepšie kontakty s klientmi. Pokiaľ ide o poisťovacích maklérov, tak vraj musia na niektorých poistných trhoch dokonca hľadať nové postavenie či vymedzenia.


Mohlo by vás zaujímať: Aký bude rok 2021 z hľadiska IT bezpečnosti?


V Nemecku sa na otázku, ako sa kríza dotkla poisťovacieho obchodu, objavujú rozdielne názory a odhady. Jedna skupina expertov tvrdí, že kríza poisťovacích sprostredkovateľov a klientov zrejme skôr zomkla, než oddelila. Zdá sa, že obe strany odhodili preč bázeň z poradenstva cez chat alebo telefón a stále viac využívajú virtuálne možnosti. Ukazujú to aj fakty. Niektorí výhradní predajcovia v Nemecku hlásia obchodné úspechy. 

Aj pre podnikanie sprostredkovateľských firiem je podstatné digitálne zameranie. Ďalej sa vo vyššie uvedenom článku konštatuje, že len dlhodobo úspešní poisťovací makléri, odolní voči krízovým vplyvom, môžu zabezpečiť v čase pandémie bezpečnosť svojich klientov. Aj pre nich je dôležité priame spojenie s klientom, či už využitím messengera, alebo živého chatu. Rovnako tak je dôležitý správne nastavený program maklérskej správy a využitia inovatívnych informačných kanálov. 

Druhá názorová skupina hovorí o zmene obchodného modelu. Všeobecne trend k širšej digitalizácii hrá v prospech predovšetkým insurtechs, priamych poisťovateľov a online portálov. Tieto podniky majú podľa expertov tú výhodu, že môžu realizovať presun na prácu na diaľku relatívne rýchlo a pomerne ľahko. Ich klienti majú totiž už skúsenosť s poradenstvom na diaľku a prípadne tiež s diaľkovým uzavretím poistnej zmluvy.

Niektorí experti hovoria dokonca o tom, že začal prechod do postkoronavirového obdobia. Základné tendencie spočívajú podľa nich v aplikácii rýchlych a efektívnych digitálnych procesov. Otázkou však je, ako si povedie digitálne pracujúci poisťovací sprostredkovateľ a ako sa zaradí do procesov na poistnom trhu. Na nejaké zásadné závery je asi príliš skoro.


Mohlo by vás zaujímať: AXA predáva svoje poisťovne v oblasti Perzského zálivu


Ide o to, že podľa výskumov trhu vykonaných na jar a v lete 2020 sa osobné kontakty medzi klientmi a poisťovacími sprostredkovateľmi znížili v Nemecku zhruba o 80 %. Z toho ale asociácie reprezentujúce nemeckých poisťovacích sprostredkovateľov nevyvodzujú vytvorenie nejakej medzery medzi klientmi a poisťovacími sprostredkovateľmi. Poukazujú na to, že tiež predajcovia reagujú digitálne a riešia požiadavky klientov. Článok končí konštatovaním, že to, či uvedený postup sprostredkovateľov bude stačiť na to, aby si uchovali svoje postavenie, nemôže nikto teraz predvídať.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články