Tvrdý dopad Brexitu. Zaniknú niektoré poistné zmluvy?


			Tvrdý dopad Brexitu. Zaniknú niektoré poistné zmluvy?

V prípade Brexitu sa väčšina pozornosti členov a inštitúcií EÚ sústreďuje na konštrukciu zmluvy o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a na úpravu budúcich vzájomných obchodných vzťahov. 

Vo finančných službách sú však problémom aj zmluvné vzťahy finančných spoločností s klientmi. Analýza spoločnosti The City UK ukazuje, že môžu zaniknúť milióny poistných zmlúv uzatvorených na základe slobody usadiť sa alebo slobody dočasného poskytovania služieb. 

Koncom roku 2017 zverejnil Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) stanovisko ku kontinuite poisťovacích služieb vo svetle vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Cieľom EIOPA bolo pripomenúť orgánom dohľadu a poisťovniam, aby uskutočnili potrebné kroky s cieľom zabrániť vykonávaniu poisťovacej činnosti bez povolenia a aby zabezpečili kontinuitu poisťovacích služieb s ohľadom na poistné zmluvy uzavreté pred dátumom vystúpenia na základe slobody usadiť sa alebo slobody dočasného poskytovania služieb tak, aby tieto zmluvy boli napĺňané aj po dátume vystúpení. 

V prípade opustenia vnútorného trhu a pri absencii nejakej vhodné dohody medzi EÚ a UK stratia poisťovne usídlené v UK právo vykonávať činnosť v členských štátoch EÚ prostredníctvom slobody usadiť sa a slobody dočasného poskytovania služieb. Na druhej strane aj poisťovne z ostatných 27 členských štátov nebudú môcť využívať spomínané slobody na poistnom trhu UK. 

Kľúčovým problémom podľa The City UK je, že mnoho poisťovateľov nevykonalo včas potrebné opatrenia. Do úvahy prichádza napríklad prevod poistného kmeňa, založenie pobočky (teraz) v tretej krajine, presun sídla spoločnosti, úprava poistných zmlúv a podobne. V EÚ sa to vraj dohromady týka 36 mil. poistných zmlúv, z toho na Nemecko pripadajú státisíce. Od marca 2019 nebudú príslušní poisťovatelia môcť naďalej tieto zmluvy spravovať, a tým vzniknú nepríjemné dôsledky pre poistencov.

Podľa The City UK znamená ignorovanie otázky kontinuity poistných zmlúv nebezpečnú hru s ohňom. Bez adekvátneho riešenia môžu zostať milióny klientov bez poistnej ochrany. The City UK vidí riešenie v rozsiahlej ochrane poistných kmeňov bez toho, aby sa z toho urobila téma v rámci rokovaní EÚ 27 a Spojeného kráľovstva. Odporúča nepolitické, technické riešenie. Problémom je, že v dostupnom stanovisku tejto spoločnosti sa neobjavuje ani náznak, ako by to mohlo fungovať bez politiky a legislatívy. 

Portál Versicherungswirtschaftheute sa na veľkosť tohto problému v Nemecku opýtal Celoštátneho zväzu nemeckého poisťovníctva. Ten síce nebol schopný dodať bližšie údaje o počte relevantných poistných zmlúv, pretože špeciálna štatistika o poistných zmluvách uzatvorených pobočkami poisťovní z Nemecka v iných členských štátoch EÚ a o poistných zmluvách uzatvorených na základe dočasného poskytovania služieb sa nevedie. Avšak oznámil svoju predstavu o tom, ako by mali byť regulované budúce vzťahy medzi EÚ 27 a Spojeným kráľovstvom. 

Hlavné body tejto regulácie sú:

  • vzájomné použitie adekvátnych pravidiel prístupu na trh (napríklad ekvivalencie),
  • úzka kooperácia orgánov dohľadu,
  • prispôsobenie v oblasti investícií,
  • mobilita v prípade vysoko kvalifikovaných pracovníkov,
  • urýchlené dokončenie kapitálovej únie.

Podľa portálu to vyzerá, že nikto globálne nevie, ako to bude ďalej s dotknutými poistnými zmluvami. Bolo by asi potrebné skúmať prípad od prípadu, každú príslušnú poisťovňu jednotlivo. Skutočnosťou je, že nemožno paušalizovať, pretože množstvo zainteresovaných poisťovní už zmenilo sídlo či zakladá sieť pobočiek, a zaisťuje tak kontinuitu služieb. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS