Rumunskému trhu sa darí aj napriek problémom najväčšieho poisťovateľa


			Rumunskému trhu sa darí aj napriek problémom najväčšieho poisťovateľa

Skupina rumunských spoločnosťou, ktorá pozostáva z troch firiem vykonávajúcich opravy a servis automobilov, informovala rumunský orgán dohľadu nad finančnými službami (ASF) o tom, že žiada súd o vyhlásenie konkurzu spoločnosti City Insurance, ktorá je najväčším poisťovateľom v Rumunsku.

Tieto firmy, resp. veritelia, tvrdí, že City Insurance má dlhy po splatnosti viac ako 120 dní vo výške 1,1 mil. RON (230 000 EUR). Ak sa vraj pripočíta úrok a sankčné pokuty, tak celkový dlh predstavuje 3 mil. RON (630 000 EUR).

Podľa jedného zdroja tri veritelia, konkrétne firmy Autocar, Autocar nad Trucks a Standocolor, v skutočnosti požiadali o vyhlásenie konkurzu spomínaného poisťovateľa ako orgán dohľadu ASF, tak súd. ASF vraj v odpovedi zdôraznil, že podľa zákona je oprávnený monitorovať (iba) kapitálové požiadavky poisťovní a z tohto pohľadu City Insurance v súčasnosti spĺňa požadované solventnostné pomery. 

Avšak spomenutí veritelia varovali, že u City Insurance sú zreteľné tie isté problémy, ktorým čelili pred rozhodnutím o úpadku bývalí poisťovatelia Astra a carpatica Asig. Ide podľa nich o vysokú expozíciu voči rizikám v segmente poistenia zodpovednosti z prevádzky vozidla, vysoký počet sťažností predložených klientov a dlhé meškanie vo výplatách poistných plnení.

Pre ilustráciu možného problému je vhodné dodať, že City Insurance sa teraz podieľa na rumunskom trhu poistenia zodpovednosti z prevádzky vozidla viac ako 45 %. Podiel poisťovacích spoločností Astra a Carpatica Asig v tomto segmente trhu predstavoval v čase ich úpadku 33 %. 

Rumunský trh vo forme

Celkový pohľad na rumunský poistný trh je však uspokojivý. V prvej polovici roka 2019 vzrástlo podľa údajov ASF poistné o 7,8 % na 5,4 mld. RON (1,1 mld. EUR). Dominantnú úlohu však naďalej zohráva autopoistenia. Poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla sa podieľalo v sledovanom období na celkovom poistnom 57 %.

Poistné životného poistenia sa zvýšilo v prvej polovici roka 2019 o 4,6 % na 1,12 mld. RON. Avšak najväčší nárast v sledovanom období nastal v súkromnom zdravotnom poistení, kde poistné dosiahlo vyššie 205 mil. RON, čo je o 24 % viac ako v prvom polroku 2018.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články