Polročné výsledky hovoria jasne. Nemecké poisťovníctvo rastie


			Polročné výsledky hovoria jasne. Nemecké poisťovníctvo rastie

GDV (Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva) zverejnil 27. septembra 2017 výsledky nemeckých poisťovní za prvý polrok 2017.

Podľa prezidenta GDV Alexandra Erland ukazujú, že rast poistného trhu by mal byť naďalej stabilný. Zvlášť zaujímavý vývoj sa udial v rámci životného poistenia.

Základnú predstavu o vývoji nemeckého poistného trhu poskytuje nasledujúca tabuľka: 

Poistenie

HPP5 (mld. EUR) 1. pol. 20174

 

Zmena v % k 1. pol. 2016

 

HPP (mld. EUR) 2016

 

Zmena v % k 2015

 

Životné poistenie celkom1

z toho:

- bežné poistné

- jednorázové poistné

43,9

 

31,3

12,7

0,6

 

-0,2

 2,4

90,8

 

64,4

26,4

-2,0

 

-0,3

-6,0

Súkromé zdravotné poisteni2

19,6

4,9

37,3

1,2

Neživotné poistenie (bez súkromného zdrav. poi.)3

43,8

3,2

66,3

2,9

Celkem

107,4

2,4

194,3

0,2

1 vrátane penzijných fondov a penzijných pokladní
2 predbežné údaje – zdravotné poistenie, poistenie dlhodobej starostlivosti a zvláštne formy poistenia 
3 vrátane predbežných údajov pre združené cestovné poistenie  
4 sčasti predbežné údaje 
5 HPP = hrubé predpísané poistné

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že celkové predpísané poistné sa v Nemecku zvýšilo v prvom polroku 2017 o 2,4 % a dosiahlo viac ako 107,4 mld. eur. V roku 2016 vzrástlo oproti roku 2015 len o 0,2 %. Je teda evidentné, že tempo rastu sa zrýchlilo.

Je však rozdiel v dynamike rastu medzi životným poistením a neživotným poistením. Prírastok hrubého predpísaného poistného pri životnom poistení predstavoval v prvom polroku 2017 iba 0,6 %, kým pri súkromnom zdravotnom poistení 4,9 % a pri neživotnom poistení (bez súkromného zdravotného poistenia) 3,2 %. 

Ak porovnáme tempa rastu v prvom polroku 2017 s rastom dosiahnutým v roku 2016, možno konštatovať, že pri všetkých sledovaných poistenia sú výsledky v prvom polroku 2017 lepšie ako v roku 2016.

Najvýraznejšie sa to ukazuje pri súkromnom zdravotnom poistení, aj keď prechod z mínusu do plusu pri životnom poistení predstavuje pozitívny trend. 

Zaujímavý vývoj sa udial v rámci životného poistenia. V mnohých európskych krajinách sa toto poistenie v súčasnej dobe potýka s množstvom prekážok, zvlášť s nízkymi úrokovými sadzbami. Odráža sa to najmä v poklese jednorázovo plateného životného poistenia.

Preto je pomerne prekvapujúce, že v Nemecku po poklese jednorázovo plateného životného poistenia v roku 2016 o 6 % sa podarilo v prvom polroku 2017 dosiahnuť rast vyšší o 2,4 %. Bežne platené životné poistenie skončilo v oboch sledovaných obdobiach s miernym poklesom.

Záverom možno podčiarknuť, že nemecký poistný trh sa dostal v prvom polroku 2017 na slušnú rastovú trajektóriu. 

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS