Nemecko: Len 70 % ľudí má poistenú domácnosť


			Nemecko: Len 70 % ľudí má poistenú domácnosť
28.8.2012 Zahraničie

V južnom Nemecku je veľa domácností podpoistených. Tento záver vyplýva zo štúdie, ktorú zverejnil Immobilien Scout 24. V rámci výskumu boli opýtaní nemeckí občania, u ktorých došlo v domácnosti ku škodovej udalosti. Najčastejšie išlo o škody spôsobené vodou. Okolo 70 % respondentov malo uzatvorené poistenie domácnosti.

Postihnutí klienti boli oslovení prostredníctvom internetu v polovici augusta. Z výskumu vyplýva, že 42 % všetkých občanov utrpelo už najmenej raz náhodnú škodu vo svojej domácnosti a tieto škody sú stále väčšie. 9 % oslovených bolo postihnutých dokonca niekoľkokrát.

Príčinou spôsobenej škody bola v prevažnej väčšine voda, ktorá unikala prasknutým potrubím alebo poškodeným výtokom z práčky.

Najčastejšie škody v domácnosti
Podiel v %
Škody, spôsobené únikom vody 30
poškodením plesňami 13
poškodením kúrenia 12
Škody zavinené počasím 12
vlámaním 5
prasknutým boilerom 5
napadnutím hmyzu 5
požiarom 5
rôzne škody  3

Zdroj: ImmobilienScout24

Pre účely tejto štúdie bolo oslovených približne 1000 nemeckých občanov.

VersicherungsJournal

Zdroj: VersicherungsJournal

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS