Lloyd's otvoril svoju novú poisťovaciu spoločnosť v Bruseli


			Lloyd's otvoril svoju novú poisťovaciu spoločnosť v Bruseli
21.12.2018 Zahraničie, Vývoj trhu

Lloyd's, špeciálny globálny poisťovací a zaisťovací trh, vydal v máji vyhlásenie, že dostal od Národnej banky Belgicka povolenie pre činnosť spoločnosti Lloyds Insurance Company S.A. (Lloyds Brussels).

Toto povolenie znamená, že spoločnosť Lloyds Brussels bude schopná upisovať neživotné riziká z Európskeho hospodárskeho priestoru. Dňa 13. novembra 2018 bolo oznámené, že spoločnosť Lloyds Brussels bola otvorená, teda začala činnosť. 

Trh Lloyd’s považuje tento krok za dôležitý medzník v jeho histórii. Lloyd’s Brussels je jeho prvá celoeurópska operácia, ktorá by mala priniesť expertízu Lloyds bližšie k zákazníkom a partnerom v Európe.

Predseda Lloyd’s Bruce Carnegie-Brown k tejto významnej udalosti uviedol: „Lloyd 's je na Brexit pripravený prostredníctvom spoločnosti Lloyd’s Brussels, ktorá teraz oficiálne začína činnosť. Naše rozhodnutie založiť poisťovňu v Bruseli poskytuje našim partnerom a klientom v celej Európe istotu, uisťuje ich, že môžu naďalej ťažiť z odborných znalostí a finančnej spoľahlivosti Lloyds aj v období po Brexite. S našimi partnermi pracujeme na príprave zmlúv pre rok 2019 a Lloyds Brussels teraz už dojednáva poistenie a pracuje s rizikami v európskych krajinách."  

„Spoločnosť Lloyd’s Brussels je teraz funkčná a my sa tešíme na nové príležitosti, aby sme rozšírili náš obchod s európskymi klientmi prostredníctvom tohto nového lokálneho poisťovateľa, ktorý bude regulovaný v krajine svojho sídla a bude mať v Bruseli tiež svojich zamestnancov. Prostredníctvom elektronického dojednávania poistenia a zberu digitálnych dát Lloyd’s Brussels ponúkne svojim partnerom v Európe skutočne to najlepšie, a to ľahko dostupným a nákladovo efektívnym spôsobom," pokračoval Bruce Carnegie-Brown.

Lloyd’s Brussels je teda dcérskou spoločnosťou Lloyd’s, ktorá má 19 európskych pobočiek, 400 coverholderova 40 poisťovacích maklérov Lloyd’s po celej Európe. Novo založená spoločnosť je plne funkčná. Má riadiaci výbor a predstavenstvo a priamo v Bruseli zamestnáva 50 osôb a ďalších 45 v iných európskych krajinách.

Spoločnosť nedávno taktiež oznámila, že upisovatelia Lloyd's budú naďalej vyplácať všetky validné poistné plnenia bez ohľadu na výsledok rokovaní o Brexite a do konca roka 2020 bude prenesená všetka právomoc ohľadom uzatvárania poistení v Európskom hospodárskom priestore na Lloyd’s Brussels.

[1] Coverholder je spoločnosť, ktorá je oprávnená v mene jedného alebo viacerých syndikátov Lloyd‘s uzatvárať poistné zmluvy a k poistným zmluvám vystavovať celú dokumentáciu.  

Zdroj: Lloyd’s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články